Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerken 

In 2007 werd in de provincie Friesland met het provincieoverschrijdende wandelnetwerk Waddenwandelen gestart. Inmiddels is er in de gehele provincie Friesland een compleet provincie dekkend wandelnetwerk van in totaal meer dan 3600 kilometer.

Wandelrouteplanner

Wandelmarkering

De wandelmarkering in de provincie Friesland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw- rood. In een rond kader bevindt zich de tekst knooppunt en het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Onderweg wijzen de genummerde paaltjes de weg van knooppunt naar knooppunt. De markeringen zijn witte pijlen in een blauw-rood kader.
Home
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Voor het plannen van een wandelroute via een der wandelnetwerken in Friesland kunt U gebruik maken van de volgende routeplanner op internet: www.waddenwandelen.nl

Wandelnetwerken Friesland

Hier vindt U algemene informatie over over de wandelnetwerken in Friesland.
DoorMidden Friesland Sinds 2014 wandelnetwerk in de gemeentes Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Litterensadiel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel Waddenwandelen  Sinds 2007 ongeveer 1200 kilometer wandelnetwerk in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In de provincie Friesland loopt het wandelnetwerk door de gemeentes Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Franekeradeel, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Zuidoost-Friesland Sinds 2016 ongeveer 1245 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. Zuidwest-Friesland Sinds 2014 ongeveer 780 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes De Fryske Marren en Sudwest-Frysland.
Site Navigation
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

Wandelnetwerken in

Limburg

Dit is de hoofdpagina over de wandelnetwerken in de provincie Limburg. Deze pagina geeft U informatie over de wandelnetwerken in deze provincie. Met deze informatie hoop ik U geinteresseerd te maken in de wandelmogelijkheden binnen de provincie Limburg. Via de menuknop “Wandelnetwerken Limburg per gemeente” kunt U kiezen in welke gemeente U graag wil wandelen. Via het scherm dat daarop volgt kiest U dan in welke plaats U wilt wandelen via het knooppuntensysteem. Daarna kiest U welke afstand U ongeveer wilt wandelen. Alle wandelingen beginnen in de nabijheid van een horecapunt. Steeds na ongeveer 5 kilometer is er een mogelijkheid om een pauze in te lassen bij zo’n horecapunt. Veel wandelplezier.
MyWebsite.com

Friesland

Friesland is een van de noordelijke provincies van Nederland. Hoofdstad van Friesland is Leeuwarden. De gemeenten van Friesland met meer dan 50.000 inwoners zijn Leeuwarden, de Friese Meren ( De Fryske Marren), Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân.

Wandelnetwerken 

In 2007 werd in de provincie Friesland met het provincieoverschrijdende wandelnetwerk Waddenwandelen gestart. Inmiddels is er in de gehele provincie Friesland een compleet provincie dekkend wandelnetwerk van in totaal meer dan 3600 kilometer.

VVV Zuid-Holland

Meer info

VVV Zuid-Holland

Meer info

Wandelmarkering

De wandelmarkering in de provincie Friesland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw-rood. In een rond kader bevindt zich de tekst knooppunt en het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Onderweg wijzen de genummerde paaltjes de weg van knooppunt naar knooppunt. De markeringen zijn witte pijlen in een blauw- rood kader.

Nationaal Park Schiermonnikoog

De Nationale Parken in Friesland zijn: Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog, Nationaal Park De Alde Faenen en Nationaal Park Drents-Friese Wold. De Nationale Landschappen in Friesland zijn: Zuidwest Fryslân en Noardlike Fryske Wâlden.