Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In 2007 werd in de provincie Friesland met het provincieoverschrijdende wandelnetwerk Waddenwandelen gestart. Ondertussen is er in de gehele provincie Friesland een compleet provincie dekkend wandelnetwerk van in totaal meer dan 3800 kilometer. DoorMidden Friesland Sinds 2014 wandelnetwerk in de gemeentes Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Litterensadiel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel Waddenwandelen Sinds 2007 ongeveer 1200 kilometer wandelnetwerk in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In de provincie Friesland loopt het wandelnetwerk door de gemeentes Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Franekeradeel, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Zuidoost-Friesland Sinds 2016 ongeveer 1245 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. Zuidwest-Friesland Sinds 2014 ongeveer 780 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes De Fryske Marren en Sudwest-Frysland. Hier vindt U algemene informatie over de wandelnetwerken in Friesland: https://www.marrekrite.frl/wandelen/ Markering Wandelnetwerk Friesland De wandelmarkering in de provincie Friesland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw en rood. In een rond kader in het midden bevindt zich het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Daarboven staat de tekst Wandelnetwerk Fryslân. Onderweg wijzen de wandelpijlen de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn witte driehoeken in een blauw-rood kader. Wandelrouteplanner Hier vindt U een wandelrouteplanner voor de wandelnetwerken in Friesland: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Wandelnetwerk Friesland

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Wandelnetwerken in

Friesland

In 2007 werd in de provincie Friesland met het provincieoverschrijdende wandelnetwerk Waddenwandelen gestart. Ondertussen is er in de gehele provincie Friesland een compleet provincie dekkend wandelnetwerk van in totaal meer dan 3800 kilometer. DoorMidden Friesland Sinds 2014 wandelnetwerk in de gemeentes Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Litterensadiel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel Waddenwandelen Sinds 2007 ongeveer 1200 kilometer wandelnetwerk in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In de provincie Friesland loopt het wandelnetwerk door de gemeentes Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Dantumadiel, Franekeradeel, Harlingen, Noardeast- Fryslân, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Zuidoost-Friesland Sinds 2016 ongeveer 1245 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. Zuidwest-Friesland Sinds 2014 ongeveer 780 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes De Fryske Marren en Sudwest-Frysland. Hier vindt U algemene informatie over de wandelnetwerken in Friesland. https://www.marrekrite.frl/wandelen/ Markering Wandelnetwerk Friesland De wandelmarkering in de provincie Friesland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw en rood. In een rond kader in het midden bevindt zich het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Daarboven staat de tekst Wandelnetwerk Fryslân. Onderweg wijzen de wandelpijlen de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn witte driehoeken in een blauw-rood kader. Wandelrouteplanner Hier vindt U een wandelrouteplanner voor de wandelnetwerken in Friesland. https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner