Made with MAGIX by Mat Maessen

15. Wandelen in Meerlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Johannes de Doperkerk in Meerlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 48 op 75 meter vanaf de kerk op de hoek van de Bergboslaan en de Hoofdstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Meerlo. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Meerlo Johannes de Doperkerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Meerlo van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. U loopt over rustige wegen terug naar Meerlo en passeert Camping ’t Karrewiel. Ten slotte eindigt U weer bij de kerk van Meerlo. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
48 – 49 – 50 - 66 – 19 – 65 – 51 – 47 – 48 (lengte 5,2 km)

Wandelroute vanuit Meerlo van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 loopt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. Sommige wandelknooppunten behoren tot wandelnetwerk Venray. Bij wandelknooppunt 23 passeert U de Theodorusmolen en forellenkwekerij Keijzersberg. U vervolgt door natuurgebied ’t Sohr. U loopt over rustige wegen terug naar Meerlo en passeert Camping ’t Karrewiel. Ten slotte eindigt U weer bij de kerk van Meerlo. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
48 – 49 – 50 – 66 – 19 – 06 – 21 – 23 – 20 – 18 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 51 – 47 – 48 (lengte 8,8 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE MEERLO

De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 loopt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. Sommige wandelknooppunten behoren tot wandelnetwerk Venray. Bij wandelknooppunt 23 passeert U de Theodorusmolen en forellenkwekerij Keijzersberg. U vervolgt door natuurgebied ’t Sohr. Nadat U Camping ’t Karrewiel bent gepasseerd wandelt U door buurtschap Dellekamp en buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Na de Ham loopt U langs het Schuitwater. Verderop in buurtschap Elshout passeert U de voormalige watermolen aan de Groote Molenbeek. Daarna loopt U over rustige veldwegen door buurtschap De Stendert terug naar Meerlo. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de kerk van Meerlo. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
48 – 49 – 50 – 66 – 19 – 06 – 21 – 23 – 20 – 18 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 51 – 55 – 83 – 45 – 42 – 43 – 95 - 88 – 46 – 47 – 48 (lengte 13,1 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in natuurgebied ’t Sohr en langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1509 en 1513 loopt het traject ook langs enkele aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Cafe Oud Meerlo Hoofdstraat 20A 5864 BE Meerlo Geen website
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelnetwerk Venray
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

15. Wandelen in Meerlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Johannes de Doperkerk in Meerlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 48 op 75 meter vanaf de kerk op de hoek van de Bergboslaan en de Hoofdstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Meerlo. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. U loopt over rustige wegen terug naar Meerlo en passeert Camping ’t Karrewiel. Ten slotte eindigt U weer bij de kerk van Meerlo. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 loopt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. Sommige wandelknooppunten behoren tot wandelnetwerk Venray. Bij wandelknooppunt 23 passeert U de Theodorusmolen en forellenkwekerij Keijzersberg. U vervolgt door natuurgebied ’t Sohr. U loopt over rustige wegen terug naar Meerlo en passeert Camping ’t Karrewiel. Ten slotte eindigt U weer bij de kerk van Meerlo. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 48 vlakbij de kerk in Meerlo en U loopt over de Hoofdstraat langs de Johannes de Doperkerk en Cafe Oud Meerlo in de richting van wandelknooppunt 49. Verderop wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna loopt U langs de vistrappen in de Groote Moolenbeek. Na wandelknooppunt 50 loopt U steeds langs de Hooge Heide en verderop door het natuurgebied ’t Sohr. Sommige wandelknooppunten behoren tot wandelnetwerk Venray. Bij wandelknooppunt 23 passeert U de Theodorusmolen en forellenkwekerij Keijzersberg. U vervolgt door natuurgebied ’t Sohr. Nadat U Camping ’t Karrewiel bent gepasseerd wandelt U door buurtschap Dellekamp en buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Na de Ham loopt U langs het Schuitwater. Verderop in buurtschap Elshout passeert U de voormalige watermolen aan de Groote Molenbeek. Daarna loopt U over rustige veldwegen door buurtschap De Stendert terug naar Meerlo. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de kerk van Meerlo. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
1505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Meerlo Johannes de Doperkerk: 48 – 49 – 50 - 66 – 19 – 65 – 51 – 47 – 48 (lengte 5,2 km) 1509. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Meerlo Johannes de Doperkerk: 48 – 49 – 50 – 66 – 19 – 06 – 21 – 23 – 20 – 18 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 51 – 47 – 48 (lengte 8,8 km) 1513. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © MEERLO startplaats Meerlo Johannes de Doperkerk: 48 – 49 – 50 – 66 – 19 – 06 – 21 – 23 – 20 – 18 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 51 – 55 – 83 – 45 – 42 – 43 – 95 - 88 – 46 – 47 – 48 (lengte 13,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden in natuurgebied ’t Sohr en langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1509 en 1513 loopt het traject ook langs enkele aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Meerlo van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Meerlo van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Meerlo van ongeveer 13 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps