Made with MAGIX by Mat Maessen

33. Wandelen in Beesel

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Beesel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het starbord van wandelnetwerk Beesel en wandelknooppunt 01 op de Markt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Markt. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Beesel Markt

Mert 5 Markt 5 5954 BH Beesel www.mert5.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Beesel van 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Markt en de Cruysbergstraat in de richting van wandelknooppunt 25. Daarna passeert U Kasteel Nieuwenbroeck. Na Bakhei passeert U het Bakhei’s Kapelke. Via de Caeffertweg wandelt U naar Rijkel. Nadat U Bakkes-Hofke bent gepasseerd komt U in natuurgebied de Rijkelse Bemden. Vervolgens loopt U langs de Maas en passeert Molen de Grauwe Beer. Over de dijk wandelt U om buurtschap Ouddorp. Ten slotte loopt U via het Spick terug naar het startpunt aan de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard) MOMENTEEL VINDEN ER DIJKVERSTERKINGEN PLAATS. SOMMIGE MARKERINGEN ONTBREKEN. DAAROM KUNT U DEZE WANDELROUTE ALLEEN MET BEHULP VAN GPX LOPEN.
01 – 25 – 30 – 40 – 68 - 26 - 63 - 61 - 60 - 51 - 20 - 22 - 23 - 21 - 01 (lengte 6,6 km)

Wandelroute vanuit Beesel van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Monseigneur Theelenstraat in de richting van wandelknooppunt 21. U wandelt dan Beesel uit door Het Spick. Daarna loopt U over de dijk en langs de vele boomgaarden langs de Maas. U passeert het Veer van Reuver naar Kessel. U wandelt nog een stuk door bosgebied de Berken en passeert daarna de St. Lambertuskapel. Vervolgens loopt U langs het bosgebied bij Landal de Lommerbergen. Voor horeca kunt U hier even het recreatieterrein van de Lommerbergen oplopen. U passeert Hoeve De Spieker en de Mariahoeve en loopt door het open veld terug richting Beesel. Via de buurtschappen Bussereind en Bakheide komt U bij Kasteel Nieuwenbroeck. Ten slotte wandelt U terug naar de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard) MOMENTEEL VINDEN ER DIJKVERSTERKINGEN PLAATS. SOMMIGE MARKERINGEN ONTBREKEN. DAAROM KUNT U DEZE WANDELROUTE ALLEEN MET BEHULP VAN GPX LOPEN.
01 - 21 - 23 - 22 - 09 - 77 - 76 - 81 - 82 - 83 - 74 - 73 - 75 - 11 - 12 - 10 - 31 - 42 - 41 - 40 - 30 - 25 - 01 (lengte 10,0 km)

Wandelroute vanuit Beesel van 14 kilometer

01 – 21 – 25 – 30 – 40 – 41 – 44 – 45 – 48 – 64 – 63 – 61 – 60 – 66 – 94 – 67 – 93 – 89 – 85 – 84 – 88 – 75 – 52 – 50 – 51 – 20 - 22 - 23 - 21 - 01 (lengte 14,3 km)

Wandelroute vanuit Beesel van 16 kilometer

01 – 27 - 62 – 61 – 60 – 66 – 94 – 67 – 75 – 52 – 50 – 51 – 20 – 22 – 09 – 77 – 76 – 81 – 82 – 83 – 74 – 73 – 75 - 11 – 12 – 10 – 31 – 42 – 41 – 40 – 30 – 25 - 01 (lengte 16,3 km)
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Monseigneur Theelenstraat in de richting van wandelknooppunt 21. U wandelt daarna langs het Kasteel Nieuwenbroeck en door buurtschap Bakheide. U loopt vervolgens langs natuurgebied het Beesels Broek. Daarna wandelt U langs de Berkenhut naar buurtschap Rijkel. U passeert Bakkers Hofke en de Historische Groentehof en loopt daarna naar het stroomgebied van de Swalm. U wandelt om natuurgebied de Weerd en komt bij de Maas. Verderop komt U bij de monding van de Swalm in de Maas. Vervolgens loopt U langs de Hanssumerweerd en het bosgebied de Donderberg weer naar Rijkel. U passeert de Smeetshof en wandelt verder door natuurgebied de Rijkelse Bemden naar Molen de Grauwe Beer. Daarna loopt U over de dijk om buurtschap Ouddorp. Ten slotte wandelt U via het Spick terug naar het startpunt aan de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en in de zomerperiode na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% - 80% onverhard) MOMENTEEL VINDEN ER DIJKVERSTERKINGEN PLAATS. SOMMIGE MARKERINGEN ONTBREKEN. DAAROM KUNT U DEZE WANDELROUTE ALLEEN MET BEHULP VAN GPX LOPEN.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Burgemeester Janssenstraat in de richting van wandelknooppunt 27. Daarna loopt U langs vijver de Mortel. Via de Bovenste Solberg wandelt U naar buurtschap Rijkel. U passeert Bakkers Hofke en de Historische Groentehof en loopt daarna naar het stroomgebied van de Swalm. U loopt langs natuurgebied de Weerd en het bosgebied de Donderberg weer terug naar Rijkel. U passeert de Smeetshof en wandelt verder door natuurgebied de Rijkelse Bemden naar Molen de Grauwe Beer. Verderop wandelt U over de dijk om buurtschap Ouddorp. Daarna loopt U over de dijk en langs de vele boomgaarden langs de Maas. U passeert het veer Reuver - Kessel. U wandelt nog een stuk door bosgebied de Berken en passeert daarna de St. Lambertuskapel. Vervolgens loopt U langs het bosgebied bij Landal de Lommerbergen. Voor horeca kunt U hier even het recreatieterrein van de Lommerbergen oplopen. U passeert Hoeve De Spieker en de Mariahoeve en loopt door het open veld terug richting Beesel. Via de buurtschappen Bussereind en Bakheide komt U bij Kasteel Nieuwenbroeck. Ten slotte loopt U terug naar de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard) MOMENTEEL VINDEN ER DIJKVERSTERKINGEN PLAATS. SOMMIGE MARKERINGEN ONTBREKEN. DAAROM KUNT U DEZE WANDELROUTE ALLEEN MET BEHULP VAN GPX LOPEN.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Beesel
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

33. Wandelen in Beesel

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Beesel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het starbord van wandelnetwerk Beesel en wandelknooppunt 01 op de Markt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Markt. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Markt en de Cruysbergstraat in de richting van wandelknooppunt 25. Daarna passeert U Kasteel Nieuwenbroeck. Na Bakhei passeert U het Bakhei’s Kapelke. Via de Caeffertweg wandelt U naar Rijkel. Nadat U Bakkes-Hofke bent gepasseerd komt U in natuurgebied de Rijkelse Bemden. Vervolgens loopt U langs de Maas en passeert Molen de Grauwe Beer. Over de dijk wandelt U om buurtschap Ouddorp. Ten slotte loopt U via het Spick terug naar het startpunt aan de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Monseigneur Theelenstraat in de richting van wandelknooppunt 21. U wandelt dan Beesel uit door Het Spick. Daarna loopt U over de dijk en langs de vele boomgaarden langs de Maas. U passeert het Veer van Reuver naar Kessel. U wandelt nog een stuk door bosgebied de Berken en passeert daarna de St. Lambertuskapel. Vervolgens loopt U langs het bosgebied bij Landal de Lommerbergen. Voor horeca kunt U hier even het recreatieterrein van de Lommerbergen oplopen. U passeert Hoeve De Spieker en de Mariahoeve en loopt door het open veld terug richting Beesel. Via de buurtschappen Bussereind en Bakheide komt U bij Kasteel Nieuwenbroeck. Ten slotte wandelt U terug naar de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Burgemeester Janssenstraat in de richting van wandelknooppunt 27. Daarna loopt U langs vijver de Mortel. Via de Bovenste Solberg wandelt U naar buurtschap Rijkel. U passeert Bakkers Hofke en de Historische Groentehof en loopt daarna naar het stroomgebied van de Swalm. U loopt langs natuurgebied de Weerd en het bosgebied de Donderberg weer terug naar Rijkel. U passeert de Smeetshof en wandelt verder door natuurgebied de Rijkelse Bemden naar Molen de Grauwe Beer. Verderop wandelt U over de dijk om buurtschap Ouddorp. Daarna loopt U over de dijk en langs de vele boomgaarden langs de Maas. U passeert het veer Reuver - Kessel. U wandelt nog een stuk door bosgebied de Berken en passeert daarna de St. Lambertuskapel. Vervolgens loopt U langs het bosgebied bij Landal de Lommerbergen. Voor horeca kunt U hier even het recreatieterrein van de Lommerbergen oplopen. U passeert Hoeve De Spieker en de Mariahoeve en loopt door het open veld terug richting Beesel. Via de buurtschappen Bussereind en Bakheide komt U bij Kasteel Nieuwenbroeck. Ten slotte loopt U terug naar de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 01 bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Beesel aan de Markt in Beesel. U loopt over de Monseigneur Theelenstraat in de richting van wandelknooppunt 21. U wandelt daarna langs het Kasteel Nieuwenbroeck en door buurtschap Bakheide. U loopt vervolgens langs natuurgebied het Beesels Broek. Daarna wandelt U langs de Berkenhut naar buurtschap Rijkel. U passeert Bakkers Hofke en de Historische Groentehof en loopt daarna naar het stroomgebied van de Swalm. U wandelt om natuurgebied de Weerd en komt bij de Maas. Verderop komt U bij de monding van de Swalm in de Maas. Vervolgens loopt U langs de Hanssumerweerd en het bosgebied de Donderberg weer naar Rijkel. U passeert de Smeetshof en wandelt verder door natuurgebied de Rijkelse Bemden naar Molen de Grauwe Beer. Daarna loopt U over de dijk om buurtschap Ouddorp. Ten slotte wandelt U via het Spick terug naar het startpunt aan de Markt in Beesel. Horeca bij start en finish en in de zomerperiode na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 20% - 80% onverhard)
3307. Nummering wandelroute wandelnetwerk Beesel startplaats Beesel Markt: 01 – 25 – 30 – 40 – 68 - 26 - 63 - 61 - 60 - 51 - 20 - 22 - 23 - 21 - 01 (lengte 6,6 km) 3310. Nummering wandelroute wandelnetwerk Beesel startplaats Beesel Markt: 01 - 21 - 23 - 22 - 09 - 77 - 76 - 81 - 82 - 83 - 74 - 73 - 75 - 11 - 12 - 10 - 31 - 42 - 41 - 40 - 30 - 25 - 01 (lengte 10,0 km) 3314. Nummering wandelnetwerk Beesel startplaats Beesel Markt: 01 – 21 – 25 – 30 – 40 – 41 – 44 – 45 – 48 – 64 – 63 – 61 – 60 – 66 – 94 – 67 – 93 – 89 – 85 – 84 – 88 – 75 – 52 – 50 – 51 – 20 - 22 - 23 - 21 - 01 (lengte 14,3 km) 3316. Nummering wandelroute wandelnetwerk Beesel startplaats Beesel Markt: 01 – 27 - 62 – 61 – 60 – 66 – 94 – 67 – 75 – 52 – 50 – 51 – 20 – 22 – 09 – 77 – 76 – 81 – 82 – 83 – 74 – 73 – 75 - 11 – 12 – 10 – 31 – 42 – 41 – 40 – 30 – 25 - 01 (lengte 16,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas kunt U de wandelroutes vanaf deze startplaats beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Schelkensbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. MOMENTEEL VINDEN ER DIJKVERSTERKINGEN PLAATS. SOMMIGE MARKERINGEN ONTBREKEN. DAAROM KUNT U DEZE WANDELROUTES ALLEEN MET BEHULP VAN GPX LOPEN.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Beesel van ongeveer 7 kilometer

Wandelroute Beesel van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Beesel van ongeveer 14 kilometer

Wandelroute Beesel van ongeveer 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps