Made with MAGIX by Mat Maessen

89. Wandelen in Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 14 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Landgoed de Hamert in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. Wandelknooppunt 45 ligt 10 meter verder dan de borden die het begin van de fietsweg aangeven. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Daarna loopt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U wandelt langs het Monument der Gevallenen naar de Trappenberg met het Vorstengraf. Over de licht geaccidenteerde heide loopt U verder om het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
45 – 47 – 59 – 57 – 60 – 46 - 45 (lengte 4,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U de heide af langs het Monument der Gevallenen. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 (lengte 10,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. In Wellerlooi passeert U de Catharinakerk. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 51 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde heide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop vlak voor het Monument der Gevallenen gaat U linksaf en wandelt U verder over de heide. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
45 – 47 – 48 – 49 – 10 – 17 – 15 – 20 – 21 – 52 – 51 – 54 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 46 – 45 (lengte 13,6 kilometer)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes 8910, 8914 en 8916 vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 8916 dient U vlak voor wandelknooppunt 58 het onverharde pad langs het water (naar rechts) te volgen.
Jachthut op den Hamer Twistedenerweg 2 5856 CK Wellerlooi www.dejachthut.nl

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 5 kilometer

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 10 kilometer

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Bergen Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE WELLERLOOI

De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U verder steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt eerst over de licht geaccidenteerde Looierheide. U loopt om de heide en komt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal weer bij Jachthut op den Hamer. Daarna maakt U nogmaals een kortere mooie ronde over Landgoed de Hamert. U wandelt langs het Monument der Gevallenen naar de Trappenberg met het Vorstengraf. Over de licht geaccidenteerde heide loopt U verder om het Pikmeeuwenwater. Ten slotte wandelt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 – 58 – 46 – 45 – 47 – 59 – 57 – 60 – 46 - 45 (lengte 16,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

89. Wandelen in

Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 14 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Landgoed de Hamert in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. Wandelknooppunt 45 ligt 10 meter verder dan de borden die het begin van de fietsweg aangeven. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Daarna loopt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U wandelt langs het Monument der Gevallenen naar de Trappenberg met het Vorstengraf. Over de licht geaccidenteerde heide loopt U verder om het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U de heide af langs het Monument der Gevallenen. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U verder steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt eerst over de licht geaccidenteerde Looierheide. U loopt om de heide en komt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal weer bij Jachthut op den Hamer. Daarna maakt U nogmaals een kortere mooie ronde over Landgoed de Hamert. U wandelt langs het Monument der Gevallenen naar de Trappenberg met het Vorstengraf. Over de licht geaccidenteerde heide loopt U verder om het Pikmeeuwenwater. Ten slotte wandelt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 8905 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 8910 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 8914 Wellerlooi
8905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 – 47 – 59 – 57 – 60 – 46 - 45 (lengte 4,6 km) 8910. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 (lengte 10,3 km) 8914. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 – 47 – 48 – 49 – 10 – 17 – 15 – 20 – 21 – 52 – 51 – 54 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 46 – 45 (lengte 13,6 kilometer) 8916. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © WELLERLOOI startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 – 58 – 46 – 45 – 47 – 59 – 57 – 60 – 46 - 45 (lengte 16,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Korte beschrijving wandelroute 8916 Wellerlooi
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer het bos uit komt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. In Wellerlooi passeert U de Catharinakerk. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 51 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde heide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop vlak voor het Monument der Gevallenen gaat U linksaf en wandelt U verder over de heide. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes 8910, 8914 en 8916 vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 8916 dient U vlak voor wandelknooppunt 58 het onverharde pad langs het water (naar rechts) te volgen.