Made with MAGIX by Mat Maessen

90. Wandelen in Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11, 14 en 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Catharinakerk in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij Cafe het Centrum aan de Catharinastraat in Wellerlooi. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Catharinakerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Wellerlooi Catharinakerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs de Catharinakerk over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 15. Daarna wandelt U over de Kruisstraat Wellerlooi uit. U loopt daarna door de Gemeentebossen van Bergen. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 50 wandelt U over de rustige Westerweg terug naar Wellerlooi. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Catharinakerk. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 50 - 15 - richting 17 tot startbord (lengte 5,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs Het Centrum over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 17. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Bij wandelknooppunt 47 loopt U even op en neer naar Jachthut op den Hamer voor een eventuele pauze met horeca. Na het bos steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 10,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE WELLERLOOI

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs de Catharinakerk over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 15. Daarna wandelt U over de Kruisstraat Wellerlooi uit. U loopt daarna door de Gemeentebossen van Bergen. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 51 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt over de Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Na wandelknooppunt 46 loopt U langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Verderop passeert U Jachthut op den Hamer voor een eventuele pauze met horeca. Daarna loopt U nog een stukje door het bos en steekt U weldra de drukke N271 over. Vervolgens wandelt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 – 60 - 46 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 13,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 19 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs de Catharinakerk over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 15. Daarna wandelt U over de Kruisstraat Wellerlooi uit. U loopt daarna door de Gemeentebossen van Bergen. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 51 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Daarna passeert U de Jachthut op den Hamer en loopt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Vervolgens wandelt U weer over de licht geaccidenteerde Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Daarna loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer naar Jachthut op den Hamer. Na het bos steekt U de drukke N271 over. Daarna wandelt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 14 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 18,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes 9011, 9014 en 9019 vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 9019 dient U na wandelknooppunt 60 bij de eerste Y-splitsing het rechter pad aan te houden. In wandelroute 9019 dient U vlak voor wandelknooppunt 58 het onverharde pad langs het water (naar rechts) te volgen.
Cafe Het Centrum Catharinastraat 18 5856 AT Wellerlooi Geen website
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Bergen
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

90. Wandelen in

Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11, 14 en 19 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Catharinakerk in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij Cafe het Centrum aan de Catharinastraat in Wellerlooi. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Catharinakerk. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs de Catharinakerk over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 15. Daarna wandelt U over de Kruisstraat Wellerlooi uit. U loopt daarna door de Gemeentebossen van Bergen. Verderop komt U in het bosgebied van de Looierheide. Na wandelknooppunt 50 wandelt U over de rustige Westerweg terug naar Wellerlooi. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Catharinakerk. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs Het Centrum over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 17. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Bij wandelknooppunt 47 loopt U even op en neer naar Jachthut op den Hamer voor een eventuele pauze met horeca. Na het bos steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9006 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 9011 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 9014 Wellerlooi
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs Het Centrum over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 17. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Bij wandelknooppunt 47 loopt U even op en neer naar Jachthut op den Hamer voor een eventuele pauze met horeca. Na het bos steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9019 Wellerlooi
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Bergen bij de Catharinakerk aan de Catharinastraat in Wellerlooi. U loopt langs Het Centrum over de Catharinastraat in de richting van wandelknooppunt 17. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Bij wandelknooppunt 47 loopt U even op en neer naar Jachthut op den Hamer voor een eventuele pauze met horeca. Na het bos steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. Ten slotte steekt U weer de N271 over terug naar het startpunt bij de Catharinakerk in Wellerlooi. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
9006. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Catharinakerk: Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 50 - 15 - richting 17 tot startbord (lengte 5,8 km) 9011. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Catharinakerk: Startbord - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 10,7 km) 9014. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE WELLERLOOI startplaats Wellerlooi Catharinakerk: Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 – 60 - 46 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 13,5 km) 9019. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Catharinakerk: Startbord - 15 - 20 - 21 - 52 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - richting 15 tot startbord (lengte 18,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes