Wandelnetwerk Bergen
Made with MAGIX by Mat Maessen

93. Wandelen in Afferden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Mariakapel in Afferden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergen bij de Mariakapel aan de Kapelstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Kapelstraat en de Langstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Afferden Mariakapel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Afferden van 6 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 9306 Afferden
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U loopt over de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert verderop de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Bij wandelknooppunt 58 gaat U rechtsaf door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U loopt langs de vennen van het Quin. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 - 53 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 5,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 9312 Afferden

Wandelroute vanuit Afferden van 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U op de top van een zandduin een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord - 64 - 53 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 11,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Afferden van 15 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Bij wandelknooppunt 58 gaat U rechtsaf door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U loopt een ronde door het Quin. Daarna blijft U steeds door de bossen van het Bergerbos wandelen. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U op de top van een zandduin een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 15,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 93 Afferden
start wandelroute
horeca wandelroute
Eetcafe ’t Kapelleke Langstraat 2 5851 BE Afferden 0485 – 53 10 99
Korte beschrijving wandelroute 9315 Afferden
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 9312 en 9315 dient U tussen wandelknooppunt 59 en 58 boven op de heuvel bij het Quin schuin links het pad omlaag te lopen.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

93. Wandelen in

Afferden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Mariakapel in Afferden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergen bij de Mariakapel aan de Kapelstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Kapelstraat en de Langstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U loopt over de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert verderop de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Bij wandelknooppunt 58 gaat U rechtsaf door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U loopt langs de vennen van het Quin. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9306 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9312 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9315 Afferden
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint- Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U op de top van een zandduin een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Bij wandelknooppunt 58 gaat U rechtsaf door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. U loopt een ronde door het Quin. Daarna blijft U steeds door de bossen van het Bergerbos wandelen. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U op de top van een zandduin een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
9306. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 - 53 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 5,5 km) 9312. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 - 53 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 11,5 km) 9315. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 15,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps