Made with MAGIX by Mat Maessen

95. Wandelen in Afferden

Startplaats Afferden Camping Roland

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Afferden van 6 kilometer

De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Daar gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Ten slotte loopt U door het Bergerbos terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 80% onverhard)

Wandelroute vanuit Afferden van 11 kilometer

De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het 2e smalle onverharde bospad links. U volgt de richting wandelknooppunt 41. U wandelt door het Bergerbos en over de Cokse Heide. Voor het Zevenboomsven gaat U rechtsaf. U wandelt door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van golfbaan Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 97. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Camping - 35 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 11,4 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE AFFERDEN

De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Daar gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Daarna loopt U door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van golfbaan Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 97. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek en het Bergerbos. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)

Wandelroute vanuit Afferden van 18 kilometer

De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Dan gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Daarna loopt U door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van Golfclub Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 71. U passeert Paviljoen Bleijenbeek (horeca) en verderop loopt U langs de Eckeltsche Beek. Daarna volgt U de Ceresweg. Na wandelknooppunt 95 wandelt U door de Eckeltse Bergen. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek en het Bergerbos. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 71 - 87 - 95 - 96 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 18,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Eckeltsche Beek erg drassig. U kunt dan beter voor een andere wandelroute kiezen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 9511, 9513 en 9518 gaat U na wandelknooppunt 44 bij de eerste grote 4-sprong rechtsaf (markering ontbrak april 2018)
Boscafe ’t Rimpelt Rimpelt 31 5851 EK Afferden www.boscafehetrimpelt.nl
Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11, 13 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. Ietwat verscholen ziet U daar wandelknooppunt 35 alwaar de wandelroutes beginnen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Camping Roland. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 13,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 42 - 41 - 35 - Camping (lengte 6,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Bergen
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

95. Wandelen in

Afferden

De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Daar gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Ten slotte loopt U door het Bergerbos terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het 2e smalle onverharde bospad links. U volgt de richting wandelknooppunt 41. U wandelt door het Bergerbos en over de Cokse Heide. Voor het Zevenboomsven gaat U rechtsaf. U wandelt door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van golfbaan Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 97. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Dan gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Daarna loopt U door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van Golfclub Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 71. U passeert Paviljoen Bleijenbeek (horeca) en verderop loopt U langs de Eckeltsche Beek. Daarna volgt U de Ceresweg. Na wandelknooppunt 95 wandelt U door de Eckeltse Bergen. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek en het Bergerbos. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11, 13 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. Ietwat verscholen ziet U daar wandelknooppunt 35 alwaar de wandelroutes beginnen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Camping Roland. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Korte beschrijving wandelroute 9506 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9511 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9513 Afferden
De wandelroute start bij Camping Roland in Afferden. Camping Roland ligt niet direct aan de route van het wandelnetwerk maar 250 meter verder. U loopt vanaf de Camping linksaf over de Rimpelt. Honderd meter verderop wandelt U Afferden uit en volgt het fietspad. Dan neemt U het eerste onverharde bospad rechts dat aan de overzijde van de verharde weg ligt. U komt bij wandelknooppunt 35 en volgt de richting van wandelknooppunt 39. Daar gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 86 steekt U de Eckeltsedijk over en loopt U een stuk door Afferden. U passeert Dierenhotel de Papenheuvel en Activiteitencentrum de Zevenboom. Vervolgens wandelt U om het Zevenboomsven. Daarna loopt U door de Afferdense Duinen. In de verte ziet U een uitkijktoren. U gaat dan rechtsaf door het Broedersbosch. Daarna wandelt U langs het Esven. Verderop loopt U langs de Cokse Heide. Bij de Berkenlaan gaat U rechtsaf en vervolgens loopt U het bos uit. U passeert het monument 10 mei 1940 en steekt de drukke Bleijenbeek over. U passeert daarna Kasteel Bleijenbeek en wandelt verder over het terrein van golfbaan Bleijenbeek in de richting van wandelknooppunt 97. U loopt steeds door het gevarieerde bos van Landgoed Bleijenbeek en het Bergerbos. Verderop passeert U het ven Duvelskuul. Ten slotte wandelt U door het dal van de Eckeltsche Beek terug naar het startpunt bij Camping Roland aan de Rimpelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9518 Afferden
9506. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Camping Roland: Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 46 - 42 - 41 - 35 - Camping (lengte 6,2 km) 9511. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Camping Roland: Camping - 35 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 11,4 km) 9513. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © AFFERDEN startplaats Afferden Camping Roland: Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 13,2 km) 9518. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Camping Roland: Camping - 35 - 39 - 86 - 52 - 05 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 63 - 27 - 76 - 67 - 44 - 43 - 09 - 71 - 87 - 95 - 96 - 97 - 98 - 18 - 36 - 35 - Camping (lengte 18,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Eckeltsche Beek erg drassig. U kunt dan beter voor een andere wandelroute kiezen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 9511, 9513 en 9518 gaat U na wandelknooppunt 44 bij de eerste grote 4-sprong rechtsaf (markering ontbrak april 2018)