Made with MAGIX by Mat Maessen

06. Wandelen in Horst-Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het station in Horst-Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor het station van Horst-America. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station Horst-Sevenum. Geen horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horst-Sevenum Station

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U steekt het spoor over in de richting van wandelknooppunt 06. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek in de richting van naar Sevenum. Vervolgens loopt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en wandelt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Geen horeca. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
90 - 06 - 05 - 04 – 02 – 40 - 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Ten slotte steekt U de Groote Molenbeek weer over en loopt U langs de spoorlijn terug naar het startpunt bij station Horst-Sevenum. Geen horeca. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 58 - 50 – 53 – links 92 – 52 - 90 (lengte 8,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Daar steekt U het spoor over en verderop loopt U langs de Groote Molenbeek in de richting van Sevenum. Vervolgens wandelt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en loopt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Geen horeca. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 58 - 50 – 53 – links 92 – 52 – 07 – 05 - 04 – 02 – 40 - 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 13,2 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 0609 en 0613 gaat U de 1 e keer bij wandelknooppunt 92 linksaf in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de 2 e passage van wandelknooppunt 53 gaat U vervolgens linksaf naar wandelknooppunt 92.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

06. Wandelen in Horst-

Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het station in Horst-Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor het station van Horst-America. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station Horst-Sevenum. Geen horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U steekt het spoor over in de richting van wandelknooppunt 06. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek in de richting van naar Sevenum. Vervolgens loopt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en wandelt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Geen horeca. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Ten slotte steekt U de Groote Molenbeek weer over en loopt U langs de spoorlijn terug naar het startpunt bij station Horst-Sevenum. Geen horeca. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Daar steekt U het spoor over en verderop loopt U langs de Groote Molenbeek in de richting van Sevenum. Vervolgens wandelt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en loopt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Geen horeca. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
0605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 - 06 - 05 - 04 – 02 – 40 - 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 5,4 km) 0609. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 58 - 50 – 53 – links 92 – 52 - 90 (lengte 8,7 km) 0613. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 58 - 50 – 53 – links 92 – 52 – 07 – 05 - 04 – 02 – 40 - 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 13,2 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 0609 en 0613 gaat U de 1 e keer bij wandelknooppunt 92 linksaf in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de 2 e passage van wandelknooppunt 53 gaat U vervolgens linksaf naar wandelknooppunt 92.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Horst-Sevenum van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Horst-Sevenum van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Horst-Sevenum van ongeveer 13 kilometer