Made with MAGIX by Mat Maessen

06. Wandelen in Horst-Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 12 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het station in Horst-Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor het station van Horst-America. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station Horst-Sevenum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horst-Sevenum Station

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U steekt het spoor over in de richting van wandelknooppunt 06. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek in de richting van naar Sevenum. Vervolgens loopt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en wandelt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
90 - 06 - 05 - 04 – 02 – 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Ten slotte steekt U de Groote Molenbeek weer over en loopt U langs de spoorlijn terug naar het startpunt bij station Horst-Sevenum. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 50 – 53 – links 92 – 52 - 90 (lengte 8,7 km)

Wandelroute vanuit Horst-Sevenum van 12 kilometer

90 - 91 - 86 - 85 - 84 – 83 – 46 – 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 53 - 92 - 91 - 90 (lengte 12,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Staatsie 1866 Stationstraat 151 5963 AA Hegelsom www.staatsie1866.nl

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HORST-SEVENUM

De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat in de richting van wandelknooppunt 91. Na het Loopcentrum blijft U het fietspad langs de Stationsstraat volgen in de richting van wandelknooppunt 86. U wandelt naar Horst via Hegelsom (langs de Hubertuskerk) en buurtschap Kranestraat. Daarna loopt U langs de Kabroekse Beek en door de wijk de Riet. In het centrum van Horst passeert U het voormalige Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. U wandelt terug naar het station van Horst-Sevenum door steeds het dal van de Groote Molenbeek te blijven volgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Daar steekt U het spoor over en verderop loopt U langs de Groote Molenbeek in de richting van Sevenum. Vervolgens wandelt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en loopt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 50 – 53 – links 92 – 52 – 07 – 05 - 04 – 02 – 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 13,2 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 0612 loopt U na het Loopcentrum rechtdoor naar wandelknooppunt 86. (U laat wandelknooppunt 91 rechts liggen). In wandelroute 0612 gaat U bij wandelknooppunt 53 rechtdoor naar wandelknooppunt 92. In de wandelroutes 0609 en 0613 gaat U de 1 e keer bij wandelknooppunt 92 linksaf in de richting van wandelknooppunt 53. Bij de 2 e passage van wandelknooppunt 53 gaat U vervolgens linksaf naar wandelknooppunt 92.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

06. Wandelen in Horst-

Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 12 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het station in Horst-Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor het station van Horst-America. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het station Horst-Sevenum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U steekt het spoor over in de richting van wandelknooppunt 06. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek in de richting van naar Sevenum. Vervolgens loopt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en wandelt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Ten slotte steekt U de Groote Molenbeek weer over en loopt U langs de spoorlijn terug naar het startpunt bij station Horst-Sevenum. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 0605 Horst-Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0609 Horst-Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0612 Horst-Sevenum
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat in de richting van wandelknooppunt 91. Na het Loopcentrum blijft U het fietspad langs de Stationsstraat volgen in de richting van wandelknooppunt 86. U wandelt naar Horst via Hegelsom (langs de Hubertuskerk) en buurtschap Kranestraat. Daarna loopt U langs de Kabroekse Beek en door de wijk de Riet. In het centrum van Horst passeert U het voormalige Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. U wandelt terug naar het station van Horst-Sevenum door steeds het dal van de Groote Molenbeek te blijven volgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 0613 Horst-Sevenum
De wandelroute start bij wandelknooppunt 90 aan de Stationsstraat voor de ingang van Station Horst-Sevenum. U loopt over de Stationsstraat naar wandelknooppunt 91. Bij wandelknooppunt 92 gaat U linksaf. U volgt de Groote Moolenbeek door natuurgebied het Ham. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Reulsberg. Via kronkelende bospaden loopt U weer terug door natuurgebied het Ham naar de Groote Molenbeek. Bij wandelknooppunt 53 gaat U nu linksaf. Vervolgens wandelt u over rustige veldwegen naar buurtschap Ulfterhoek. Daar steekt U het spoor over en verderop loopt U langs de Groote Molenbeek in de richting van Sevenum. Vervolgens wandelt U langs de Blakterbeek en door het Blakterbeekpark. U volgt de Blakterbeek en loopt daarna verder naar buurtschap Tongerlo. Ten slotte loopt U langs de Peelloop terug naar het startpunt bij het station. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
0605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 - 06 - 05 - 04 – 02 – 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 5,4 km) 0609. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 50 – 53 – links 92 – 52 - 90 (lengte 8,7 km) 0612. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-Sevenum Station: 90 - 91 - 86 - 85 - 84 – 83 – 46 – 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 53 - 92 - 91 - 90 (lengte 12,0 km) 0613. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HORST- SEVENUM startplaats Horst-Sevenum Station: 90 – 91 – 92 - links 53 – 99 – 54 – 49 – 50 – 53 – links 92 – 52 – 07 – 05 - 04 – 02 – 29 - 12 - 11 - 89 - 06 - 90 (lengte 13,2 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps