Wandelnetwerk Horst aan de Maas en Wandelnetwerk Peel en Maas
Made with MAGIX by Mat Maessen

07. Wandelen in Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 16 en 20 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats La Place in Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering aan het begin van de parkeerplaats van La Place Sevenum. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij La Place Sevenum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sevenum La Place Restaurant

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sevenum van 5 kilometer

La Place - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Sevenum van 10 kilometer

De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. In Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. Ten slotte passeert U McDonalds en loopt U onder de A67 door terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 38 - 73 - 40 - richting 70 tot La Place (lengte 10,2 km)

Wandelroute vanuit Sevenum van 16 kilometer

De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. In Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. U passeert McDonalds en loopt onder de A67 door. Bij de rotonde bij La Place Sevenum loopt U rechtdoor over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 38 - 73 - 40 - 70 - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 15,6 km)

Wandelroute vanuit Sevenum van 20 kilometer

La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 33 - 34 - 49 - 41 - 48 - 40 - 36 - 35 - 37 - 38 - 73 - 40 - 70 - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 19,7 km)
Bijzonderheden wandelroutes 07 Sevenum
start wandelroute
Korte beschrijving wandelroute 0705 Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0710 Sevenum
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Mps Naar Google Mps
La Place Restaurant Kleefsedijk 29 5975 NV Sevenum 030 – 300 0592 www.laplace.com
horeca wandelroute
Korte beschrijving wandelroute 0716 Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0720 Sevenum
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 42 over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. Daarna loopt U langs de Everlose Beek en een ronde door natuurgebied het Vlakbroek. Terug in Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. U passeert McDonalds en loopt onder de A67 door. Bij de rotonde bij La Place Sevenum loopt U rechtdoor over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7, 11 en 14 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelknooppunt 70 ligt aan de overzijde van de rotonde bij La Place Sevenum.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

07. Wandelen in

Sevenum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 16 en 20 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats La Place in Sevenum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering aan het begin van de parkeerplaats van La Place Sevenum. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij La Place Sevenum. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 42 over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. In Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. Ten slotte passeert U McDonalds en loopt U onder de A67 door terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 0705 Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0710 Sevenum Korte beschrijving wandelroute 0716 Sevenum
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. In Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. U passeert McDonalds en loopt onder de A67 door. Bij de rotonde bij La Place Sevenum loopt U rechtdoor over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 0720 Sevenum
De wandelroute start bij de wandelmarkering aan de Kleefsedijk bij de ingang van de parkeerplaats van La Place Sevenum. U volgt de markering richting wandelknooppunt 61. Nadat U de parkeerplaats achter La Place Sevenum bent overgestoken wandelt U langs de Groote Molenbeek en langs het dal van de Grote Molenbeek. U steekt daarna de A67 over en loopt daarna langs en door natuurgebied Regelshorst. Via Hulsing en de Reemer bereikt U Koningslust. Daarna loopt U langs de Everlose Beek en een ronde door natuurgebied het Vlakbroek. Terug in Koningslust passeert U de Onbevlekt Hart van Mariakerk en de Sprunk. Vervolgens loopt U door het rustige buitengebied van Koningslust weer terug naar natuurgebied Regelshorst. U passeert McDonalds en loopt onder de A67 door. Bij de rotonde bij La Place Sevenum loopt U rechtdoor over het fietspad langs de N277 (Midden-Peelweg). Bij de bosrand gaat U rechtsaf. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde landschap van natuurgebied de Gelderse Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de N277 weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7, 11 en 14 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
0705. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Sevenum La Place Restaurant: La Place - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 5,4 km) 0710. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Sevenum La Place Restaurant: La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 38 - 73 - 40 - richting 70 tot La Place (lengte 10,2 km) 0716. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Sevenum La Place Restaurant: La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 38 - 73 - 40 - 70 - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 15,6 km) 0720. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Sevenum La Place Restaurant: La Place - 61 - 62 - 50 - 41 - 81 - 10 - 32 - 33 - 34 - 49 - 41 - 48 - 40 - 36 - 35 - 37 - 38 - 73 - 40 - 70 - 42 - 43 - 57 - 58 - 47 - 48 - 49 - 42 - richting 70 tot La Place (lengte 19,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Mps Naar Google Mps