Made with MAGIX by Mat Maessen

12. Wandelen in Swolgen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Lambertuskerk in Swolgen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Monseigneur Aertsstraat en de Schoolstraat op zo’n 100 meter vanaf de kerk van Swolgen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Swolgen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Swolgen Lambertuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Swolgen van 5 kilometer

De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint-Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat steeds door de natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Ten slotte eindigt de wandelroute weer bij de kerk in Swolgen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)

73 - 74 - 61 - 38 - 37 - 31 - 89 - 75 - 73 (lengte 4,6 km)

Wandelroute vanuit Swolgen van 10 kilometer

De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint-Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat door de natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Daarna wandelt U over de Tienraysche Heide. U wandelt naar Tienray en passeert het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. In Tienray passeert U de Vrouwe Troosteres der Bedevaartkerk. Ten slotte loopt U over rustige veldwegen en buurtschap Donk terug naar het startpunt bij de Sint-Lambertuskerk in Swolgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
73 - 74 - 61 - 38 - 37 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 82 – 79 – 78 – 76 – 75 - 73 (lengte 10,1 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SWOLGEN

De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint-Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat door de gevarieerde natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Daarna wandelt U over de Tienraysche Heide. U wandelt vervolgens naar Tienray en passeert het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. In Tienray passeert U de Vrouwe Troosteres der Bedevaartkerk. Ten slotte loopt U over rustige veldwegen en buurtschap Donk terug naar het startpunt bij de Sint-Lambertuskerk in Swolgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
73 - 74 - 61 – 08 – 07 – 62 – 61 - 38 - 37 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 82 – 79 – 78 – 76 – 75 - 73 (lengte 14,1 km)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Cafe Maos Monseigneur Aertsstraat 3a 5866 BE Swolgen
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

12. Wandelen in

Swolgen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Lambertuskerk in Swolgen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Monseigneur Aertsstraat en de Schoolstraat op zo’n 100 meter vanaf de kerk van Swolgen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Swolgen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint- Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat steeds door de natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Ten slotte eindigt de wandelroute weer bij de kerk in Swolgen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint- Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat door de natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Daarna wandelt U over de Tienraysche Heide. U wandelt naar Tienray en passeert het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. In Tienray passeert U de Vrouwe Troosteres der Bedevaartkerk. Ten slotte loopt U over rustige veldwegen en buurtschap Donk terug naar het startpunt bij de Sint- Lambertuskerk in Swolgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start op zo’n 100 meter vanaf de Sint- Lambertuskerk van Swolgen bij wandelknooppunt 73 op de hoek van de Schoolstraat en de Monseigneur Aertsstraat. Daarna volgt U de Schoolstraat en de Broekhuizerweg in de richting van wandelknooppunt 74. De wandelroute gaat door de gevarieerde natuurgebieden van de Swolgenderheide en het Schuitwater. Daarna wandelt U over de Tienraysche Heide. U wandelt vervolgens naar Tienray en passeert het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. In Tienray passeert U de Vrouwe Troosteres der Bedevaartkerk. Ten slotte loopt U over rustige veldwegen en buurtschap Donk terug naar het startpunt bij de Sint-Lambertuskerk in Swolgen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
1205. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Swolgen Lambertuskerk: 73 - 74 - 61 - 38 - 37 - 31 - 89 - 75 - 73 (lengte 4,6 km) 1210. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Swolgen Lambertuskerk: 73 - 74 - 61 - 38 - 37 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 82 – 79 – 78 – 76 – 75 - 73 (lengte 10,1 km) 1214. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © SWOLGEN startplaats Swolgen Lambertuskerk: 73 - 74 - 61 – 08 – 07 – 62 – 61 - 38 - 37 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 82 – 79 – 78 – 76 – 75 - 73 (lengte 14,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Swolgen van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Swolgen van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Swolgen van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps