Made with MAGIX by Mat Maessen

13. Wandelen in Tienray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 40 aan de Kloosterstraat voor de kerk van Tienray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Tienray. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Tienray Parochiekerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Tienray van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U steekt de drukke Kloosterstraat over en loopt links langs Restaurant Eten&Zo de Bernadettelaan in richting wandelknooppunt 82. De Bernadettelaan gaat over in een zandpad en zo wandelt U verder door het buitengebied van Tienray. Via de Kleiweg loopt U weer terug naar Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de wijk “de Steenfabrieken”. Na wandelknooppunt 80 volgt U de Nieuwe Baan langs de Tienrayse Heide. Ten slotte passeert U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. Via de drukke Spoorstraat loopt U terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
40 - 82 - 79 - 78 - 81 - 80 - 33 - 34 - 35 - 40 (lengte 5,0 km)

Wandelroute vanuit Tienray van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk. Vervolgens wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt door buurtschap Dellekamp en komt in buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Bij de Ham gaat U rechtsaf en U loopt langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Bij de voormalige watermolen gaat U linksaf. U loopt nu weer langs de Groote Molenbeek. U passeert Huize Joosten en de Kluis. Ten slotte loopt U over de Burgemeester van de Berghlaan weer terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
40 - 41 - 10 - 44 - 43 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 10,6 km)

Wandelroute vanuit Tienray van 16 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk. Vervolgens wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt door buurtschap Dellekamp en komt in buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Bij de Ham gaat U rechtsaf en U loopt langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Bij de voormalige watermolen gaat U linksaf. U loopt nu weer langs de Groote Molenbeek. U passeert Huize Joosten en de Kluis. U wandelt weer terug naar Tienray en passeert de kerk. U volgt daarna de Bernadettelaan. De Bernadettelaan gaat over in een zandpad en zo wandelt U verder door het buitengebied van Tienray. Via de Kleiweg loopt U weer terug naar Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de wijk “de Steenfabrieken”. Na wandelknooppunt 80 volgt U de Nieuwe Baan langs de Tienrayse Heide. Ten slotte passeert U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. Via de drukke Spoorstraat loopt U terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
40 - 41 - 10 - 44 - 43 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 - 42 - 41 - 40 - 82 - 79 - 78 - 81 - 80 - 33 - 34 - 35 - 40 (lengte 15,6 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Eten & Zo Tienray Kloosterstraat 2 5865 AA Tienray www.etenenzotienray.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

13. Wandelen in Tienray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 40 aan de Kloosterstraat voor de kerk van Tienray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Tienray. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U steekt de drukke Kloosterstraat over en loopt links langs Restaurant Eten&Zo de Bernadettelaan in richting wandelknooppunt 82. De Bernadettelaan gaat over in een zandpad en zo wandelt U verder door het buitengebied van Tienray. Via de Kleiweg loopt U weer terug naar Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de wijk “de Steenfabrieken”. Na wandelknooppunt 80 volgt U de Nieuwe Baan langs de Tienrayse Heide. Ten slotte passeert U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. Via de drukke Spoorstraat loopt U terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk. Vervolgens wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt door buurtschap Dellekamp en komt in buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Bij de Ham gaat U rechtsaf en U loopt langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Bij de voormalige watermolen gaat U linksaf. U loopt nu weer langs de Groote Molenbeek. U passeert Huize Joosten en de Kluis. Ten slotte loopt U over de Burgemeester van de Berghlaan weer terug naar het startpunt bij de kerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk. Vervolgens wandelt U langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt door buurtschap Dellekamp en komt in buurtschap Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Bij de Ham gaat U rechtsaf en U loopt langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Bij de voormalige watermolen gaat U linksaf. U loopt nu weer langs de Groote Molenbeek. U passeert Huize Joosten en de Kluis. U wandelt weer terug naar Tienray en passeert de kerk. U volgt daarna de Bernadettelaan. De Bernadettelaan gaat over in een zandpad en zo wandelt U verder door het buitengebied van Tienray. Via de Kleiweg loopt U weer terug naar Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de wijk “de Steenfabrieken”. Na wandelknooppunt 80 volgt U de Nieuwe Baan langs de Tienrayse Heide. Ten slotte passeert U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis. Via de drukke Spoorstraat loopt U terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 1305 Tienray Korte beschrijving wandelroute 1311 Tienray Korte beschrijving wandelroute 1316 Tienray
1305. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 82 - 79 - 78 - 81 - 80 - 33 - 34 - 35 - 40 (lengte 5,0 km) 1311. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 41 - 10 - 44 - 43 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 10,6 km) 1316. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 41 - 10 - 44 - 43 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 - 42 - 41 - 40 - 82 - 79 - 78 - 81 - 80 - 33 - 34 - 35 - 40 (lengte 15,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps