Made with MAGIX by Mat Maessen

62. Wandelen in Haelen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Bezoekerscentrum Leudal te Haelen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 27 aan de Roggelseweg voor het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth’s Hof. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Bezoekerscentrum Leudal. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Haelen Bezoekerscentrum Leudal

Restaurant St. Elisabeth's hof Roggelseweg 56 6081 NP Haelen www.elisabethshof.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Haelen van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U loopt over het voetpad langs de Roggelseweg langs de gerestaureerde watermolen aan de Leubeek in de richting van wandelknooppunt 24. Daarna wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het natuurgebied het Leudal. U loopt eerst een stukje langs de Leubeek en later door het dal van de Tungelroyse Beek. Bos- en heidegebied wisselen elkaar af. Nadat U de Kloosterhof en het bakhuisje bent gepasseerd wandelt U verder over het terrein van het voormalige Klooster Sint Elisabeth. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
27 – 24 – 23 – 07 – 08 – 09 - 21 – 20 – 22 – 26 - 27 (lengte 4,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Haelen van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U neemt het onverharde pad langs het Bezoekerscentrum Leudal in de richting van wandelknooppunt 14. Daarna wandelt U door natuurgebied Leudal. Verderop loopt U langs de Zelsterbeek en passeert U de Groaveberg. U steekt de Zelsterbeek over en volgt daarna het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Bij wandelknooppunt 69 gaat U over de brug van de Neerbeek en verderop komt U langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt U weer in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 - 27 (lengte 8,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Haelen van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U loopt over het voetpad langs de Roggelseweg langs de gerestaureerde watermolen aan de Leubeek in de richting van wandelknooppunt 24. Daarna wandelt U tijdens deze wandelroute door het natuurgebied het Leudal. U loopt eerst een stukje langs de Leubeek en later door het dal van de Tungelroyse Beek. Bos- en heidegebied wisselen elkaar af. Nadat U de Kloosterhof en het bakhuisje bent gepasseerd wandelt U verder over het terrein van het voormalige Klooster Sint Elisabeth. U passeert weer het Bezoekerscentrum en wandelt verder door natuurgebied Leudal. Verderop loopt U langs de Zelsterbeek en passeert U de Groaveberg. U steekt de Zelsterbeek over en volgt daarna het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Bij wandelknooppunt 69 gaat U over de brug van de Neerbeek en verderop komt U langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt U weer in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
27 – 24 – 23 – 07 – 08 – 09 - 21 – 20 – 22 – 26 - 27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 - 27 (lengte 13,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn sommige laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Tussen wandelknooppunt 13 en 2 zijn opstapjes. Moeilijk voor wandelaar met hond.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

62. Wandelen in Haelen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Bezoekerscentrum Leudal te Haelen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 27 aan de Roggelseweg voor het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth’s Hof. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Bezoekerscentrum Leudal. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U loopt over het voetpad langs de Roggelseweg langs de gerestaureerde watermolen aan de Leubeek in de richting van wandelknooppunt 24. Daarna wandelt U tijdens deze wandelroute steeds door het natuurgebied het Leudal. U loopt eerst een stukje langs de Leubeek en later door het dal van de Tungelroyse Beek. Bos- en heidegebied wisselen elkaar af. Nadat U de Kloosterhof en het bakhuisje bent gepasseerd wandelt U verder over het terrein van het voormalige Klooster Sint Elisabeth. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U neemt het onverharde pad langs het Bezoekerscentrum Leudal in de richting van wandelknooppunt 14. Daarna wandelt U door natuurgebied Leudal. Verderop loopt U langs de Zelsterbeek en passeert U de Groaveberg. U steekt de Zelsterbeek over en volgt daarna het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Bij wandelknooppunt 69 gaat U over de brug van de Neerbeek en verderop komt U langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt U weer in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 6205 Haelen Korte beschrijving wandelroute 6209 Haelen Korte beschrijving wandelroute 6214 Haelen
De wandelroute start bij wandelknooppunt 27 vlak voor het Bezoekerscentrum en Restaurant Elisabeth’s Hof aan de Roggelseweg in Haelen. U loopt over het voetpad langs de Roggelseweg langs de gerestaureerde watermolen aan de Leubeek in de richting van wandelknooppunt 24. Daarna wandelt U tijdens deze wandelroute door het natuurgebied het Leudal. U loopt eerst een stukje langs de Leubeek en later door het dal van de Tungelroyse Beek. Bos- en heidegebied wisselen elkaar af. Nadat U de Kloosterhof en het bakhuisje bent gepasseerd wandelt U verder over het terrein van het voormalige Klooster Sint Elisabeth. U passeert weer het Bezoekerscentrum en wandelt verder door natuurgebied Leudal. Verderop loopt U langs de Zelsterbeek en passeert U de Groaveberg. U steekt de Zelsterbeek over en volgt daarna het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Bij wandelknooppunt 69 gaat U over de brug van de Neerbeek en verderop komt U langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt U weer in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij het Bezoekerscentrum Leudal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
6205. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Haelen Bezoekerscentrum Leudal: 27 – 24 – 23 – 07 – 08 – 09 - 21 – 20 – 22 – 26 - 27 (lengte 4,9 km) 6209. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Haelen Bezoekerscentrum Leudal: 27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 - 27 (lengte 8,9 km) 6214. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Haelen Bezoekerscentrum Leudal: 27 – 24 – 23 – 07 – 08 – 09 - 21 – 20 – 22 – 26 - 27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 - 27 (lengte 13,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn sommige laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Tussen wandelknooppunt 13 en 2 zijn opstapjes. Moeilijk voor wandelaar met hond.