Made with MAGIX by Mat Maessen

67. Wandelen in Baexem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Lindelaan van de voormalige Oude Smidse in Baexem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationsstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Baexem parkeerplaats Lindelaan

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Baexem van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U steekt de drukke Stationstraat over en loopt in de richting van wandelknooppunt 85 aan de Paralelweg. U volgt steeds de Paralelweg tot wandelknooppunt 84. Daar gaat U het spoor over tot aan Hoeve de Schoor. Verderop bij wandelknooppunt 55 gaat U rechts door een klaphekje en volgt het pad langs de Tungelroyse Beek. U steekt daarna de drukke Op de Bos over. U bent nu in Heythuysen en volgt even verder weer de loop van de Tungelroyse Beek. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf langs de Rijdtbeek. Ten slotte wandelt U over de Stationstraat weer terug naar het startpunt in Baexem bij de voormalige Oude Smidse. Horeca bij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)
86 - 85 - 84 - 80 - 55 - 54 - 82 - 83 - 86 (lengte 5,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Baexem van 9 kilometer

86 - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 - 18 - 55 - 54 - 53 - 13 – 12 – 10 – 88 - 86 (lengte 8,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Cafe de Staasie Stationstraat 15 6095 BR Baexem
De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. Aan het eind steekt U na natuurgebied Exaten de drukke N280 over. U loopt langs het voormalig klooster Exaten en volgt weer de Haelensebeek langs het Exatenbosch. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg dwars over en loopt bij molen Aurora langs het moderne molenhuis aan het Gielkenserf. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de voormalige Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)

Wandelroute vanuit Baexem van 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
86 - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 – 18 - 19 – 24 – 28 – 29 – 41 – 60 - 55 - 54 – 53 – 13 – 12 – 10 – 88 - 86 (lengte 12,6 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. U loopt verder door het Exatenbosch tot aan de drukke kruising van de N280 en de N273. Daar neemt U het fietspad langs de N273 en loopt U onder het viaduct van de N280 door. Verderop wandelt U over de Beegderheide tot aan het voormalig klooster Exaten. Daarna volgt U weer de Haelensebeek. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg dwars over en loopt bij molen Aurora langs het moderne molenhuis aan het Gielkenserf. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de voormalige Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

67. Wandelen in Baexem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Lindelaan van de voormalige Oude Smidse in Baexem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationsstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U steekt de drukke Stationstraat over en loopt in de richting van wandelknooppunt 85 aan de Paralelweg. U volgt steeds de Paralelweg tot wandelknooppunt 84. Daar gaat U het spoor over tot aan Hoeve de Schoor. Verderop bij wandelknooppunt 55 gaat U rechts door een klaphekje en volgt het pad langs de Tungelroyse Beek. U steekt daarna de drukke Op de Bos over. U bent nu in Heythuysen en volgt even verder weer de loop van de Tungelroyse Beek. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf langs de Rijdtbeek. Ten slotte wandelt U over de Stationstraat weer terug naar het startpunt in Baexem bij de voormalige Oude Smidse. Horeca bij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. Aan het eind steekt U na natuurgebied Exaten de drukke N280 over. U loopt langs het voormalig klooster Exaten en volgt weer de Haelensebeek langs het Exatenbosch. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg dwars over en loopt bij molen Aurora langs het moderne molenhuis aan het Gielkenserf. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de voormalige Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 86 op de hoek van de Lindelaan en de Stationstraat in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. U loopt verder door het Exatenbosch tot aan de drukke kruising van de N280 en de N273. Daar neemt U het fietspad langs de N273 en loopt U onder het viaduct van de N280 door. Verderop wandelt U over de Beegderheide tot aan het voormalig klooster Exaten. Daarna volgt U weer de Haelensebeek. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg dwars over en loopt bij molen Aurora langs het moderne molenhuis aan het Gielkenserf. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de voormalige Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
6706. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem parkeerplaats Lindelaan: 86 - 85 - 84 - 80 - 55 - 54 - 82 - 83 - 86 (lengte 5,5 km) 6709. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem parkeerplaats Lindelaan: 86 - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 - 18 - 55 - 54 - 53 - 13 – 12 – 10 – 88 - 86 (lengte 8,7 km) 6713. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem parkeerplaats Lindelaan: 86 - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 – 18 - 19 – 24 – 28 – 29 – 41 – 60 - 55 - 54 – 53 – 13 – 12 – 10 – 88 - 86 (lengte 12,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Baexem van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Baexem van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Baexem van ongeveer 13 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes