Made with MAGIX by Mat Maessen

69. Wandelen in Horn

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Raadhuisplein in Horn. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 57 en het startbord van wandelnetwerk Leudal op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein naast Cafe Restaurant Aan de Kirk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Raadhuisplein. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horn Raadhuisplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horn van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt in de richting van wandelknooppunt 18 en passeert de Muziekkiosk en het oorlogsmonument bij Kasteel Horn. Aan Kemp passeert U de Zeven Ellen Waterlaat. Daarna wandelt U door een nat bosgebied. U steekt de Zeven Ellen Waterlaat over en loopt over rustige boerenpaden tussen de akkers. Daarna wandelt U langs Kasteel Horn met zijn kasteelboerderij. U kunt eventueel een ommetje door de tuinen van Kasteel Horn maken. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint- Martinuskerk aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
57 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 22 - 23 - 24 - 18 - 57 (lengte 4,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Horn van 11 kilometer

57 - 55 - 54 - 45 - 46 - 42 - 41 - 29 - 28 – 27 - 26 - 31 - 30 - 77 - 32 - 33 - 35 - 38 - 39 - 53 - 50 - 57 (lengte 10,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Horn van 16 kilometer

57 - 55 - 54 - 45 - 46 - 42 - 41 - 60 - 55 - 18 – 17 – 23 – 22 - 25 - 26 - 31 - 30 - 77 - 32 - 33 - 35 – 11 – 12 - 14 - 13 - 22 - 23 - 24 - 18 - 57 (lengte 15,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Sommige onverharde paden (kunnen drassig zijn. Op de Y-splitsing bij wandelknooppunt 33 volgt U het bredere onverharde rechter pad (rechtdoor).
Cafe Restaurant Aan de Kirk Raadhuisplein 34 6085 BZ Horn www.aandekirkhorn.com
De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt langs de Sint-Martinuskerk in de richting van wandelknooppunt 55. U steekt de Rijksweg over en wandelt door buurtschap Beurik. U komt langs de Casquettenhof en een aantal oude hoeves. Na de Sportparklaan loopt U over kronkelige paadjes door het bosgebied paralel aan de lager gelegen N280. Daarna steekt U de drukke Rijksweg N273 over en loopt verder over de paralelweg van de N280. Vervolgens wandelt U door het Exatenbosch. U steekt daarna 2x de Haelense Beek over en passeert Houterhof. U steekt de drukke N273 weer over en gaat rechtsaf over het fietspad en neemt gelijk het eerste onverharde pad links. U loopt vervolgens door natuurgebied de Kloppenven. Daarna wandelt U door de bebouwde kom van Horn en passeert de Sint-Josefkapel, de Molen de Hoop en het Graaf van Horneplein. Ten slotte loopt U langs het Oude Raadhuis terug naar het startpunt aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt langs de Sint-Martinuskerk in de richting van wandelknooppunt 55. U steekt de Rijksweg over en wandelt door buurtschap Beurik. U komt langs de Casquettenhof en een aantal oude hoeves. Na de Sportparklaan loopt U over kronkelige paadjes door het bosgebied paralel aan de lager gelegen N280. Daarna steekt U de drukke Rijksweg N273 over en loopt na wandelknooppunt 41 linksaf over het fietspad. Nadat U onder het viaduct van de N280 bent gelopen komt U in natuurgebied de Beegderheide. Vervolgens loopt U langs het Beegderven en door het Exatenbosch. Nadat U de drukke N280 weer bent overgestoken wandelt U verder over Landgoed Exaten langs de kronkelende Haelensche beek. U passeert de hoeves Stockxhof, Waerenberg en Houterhof. U steekt de drukke N273 weer over en gaat rechtsaf over het fietspad en neemt gelijk het eerste onverharde pad links. U loopt vervolgens langs natuurgebied de Kloppenven. Daarna wandelt U over rustige veldwegen en door een nat bosgebied. U steekt de Zeven Ellen Waterlaat over en loopt over rustige boerenpaden tussen de akkers. Daarna wandelt U langs Kasteel Horn met zijn kasteelboerderij. U kunt eventueel een ommetje door de tuinen van Kasteel Horn maken. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

69. Wandelen in Horn

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Raadhuisplein in Horn. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 57 en het startbord van wandelnetwerk Leudal op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein naast Cafe Restaurant Aan de Kirk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Raadhuisplein. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt in de richting van wandelknooppunt 18 en passeert de Muziekkiosk en het oorlogsmonument bij Kasteel Horn. Aan Kemp passeert U de Zeven Ellen Waterlaat. Daarna wandelt U door een nat bosgebied. U steekt de Zeven Ellen Waterlaat over en loopt over rustige boerenpaden tussen de akkers. Daarna wandelt U langs Kasteel Horn met zijn kasteelboerderij. U kunt eventueel een ommetje door de tuinen van Kasteel Horn maken. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint-Martinuskerk aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt langs de Sint-Martinuskerk in de richting van wandelknooppunt 55. U steekt de Rijksweg over en wandelt door buurtschap Beurik. U komt langs de Casquettenhof en een aantal oude hoeves. Na de Sportparklaan loopt U over kronkelige paadjes door het bosgebied paralel aan de lager gelegen N280. Daarna steekt U de drukke Rijksweg N273 over en loopt verder over de paralelweg van de N280. Vervolgens wandelt U door het Exatenbosch. U steekt daarna 2x de Haelense Beek over en passeert Houterhof. U steekt de drukke N273 weer over en gaat rechtsaf over het fietspad en neemt gelijk het eerste onverharde pad links. U loopt vervolgens door natuurgebied de Kloppenven. Daarna wandelt U door de bebouwde kom van Horn en passeert de Sint-Josefkapel, de Molen de Hoop en het Graaf van Horneplein. Ten slotte loopt U langs het Oude Raadhuis terug naar het startpunt aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 57 op de hoek van het Kerkpad en het Raadhuisplein in het centrum van Horn. U loopt langs de Sint-Martinuskerk in de richting van wandelknooppunt 55. U steekt de Rijksweg over en wandelt door buurtschap Beurik. U komt langs de Casquettenhof en een aantal oude hoeves. Na de Sportparklaan loopt U over kronkelige paadjes door het bosgebied paralel aan de lager gelegen N280. Daarna steekt U de drukke Rijksweg N273 over en loopt na wandelknooppunt 41 linksaf over het fietspad. Nadat U onder het viaduct van de N280 bent gelopen komt U in natuurgebied de Beegderheide. Vervolgens loopt U langs het Beegderven en door het Exatenbosch. Nadat U de drukke N280 weer bent overgestoken wandelt U verder over Landgoed Exaten langs de kronkelende Haelensche beek. U passeert de hoeves Stockxhof, Waerenberg en Houterhof. U steekt de drukke N273 weer over en gaat rechtsaf over het fietspad en neemt gelijk het eerste onverharde pad links. U loopt vervolgens langs natuurgebied de Kloppenven. Daarna wandelt U over rustige veldwegen en door een nat bosgebied. U steekt de Zeven Ellen Waterlaat over en loopt over rustige boerenpaden tussen de akkers. Daarna wandelt U langs Kasteel Horn met zijn kasteelboerderij. U kunt eventueel een ommetje door de tuinen van Kasteel Horn maken. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
6905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Horn Raadhuisplein: 57 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 22 - 23 - 24 - 18 - 57 (lengte 4,7 km) 6911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Horn Raadhuisplein: 57 - 55 - 54 - 45 - 46 - 42 - 41 - 29 - 28 – 27 - 26 - 31 - 30 - 77 - 32 - 33 - 35 - 38 - 39 - 53 - 50 - 57 (lengte 10,7 km) 6916. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Horn Raadhuisplein: 57 - 55 - 54 - 45 - 46 - 42 - 41 - 60 - 55 - 18 – 17 – 23 – 22 - 25 - 26 - 31 - 30 - 77 - 32 - 33 - 35 – 11 – 12 - 14 - 13 - 22 - 23 - 24 - 18 - 57 (lengte 15,8 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Op de Y-splitsing bij wandelknooppunt 33 volgt U het bredere onverharde rechter pad (rechtdoor).

Wandelroute Horn van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Horn van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Horn van ongeveer 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes