Made with MAGIX by Mat Maessen

71. Wandelen in Grathem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Grathem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat tegenover Geraats Horeca. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op de Markt. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Grathem Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Grathem van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. U steekt de Haelensebeek over en passeert Kapel Puinebrok. Verderop passeert U de Grathemermolen. U steekt daar de drukke Brugstraat over en gaat naar links tot aan wandelknooppunt 78. Daar gaat U rechtsaf over de Thoorderstraat. U blijft de veldweg door de boomgaarden volgen tot aan het kanaal. Vervolgens wandelt U langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna loopt U steeds langs de kronkelende Uffelsebeek. U steekt de Uffelsebeek over en volgt verderop het Professor Hentrich Pad naar Grathem. U passeert Kasteel Groot Buggenum. Vlakbij de Grathemer Molen gaat U rechtdoor door een klaphek. U laat wandelknooppunt 77 rechts liggen en passeert de Sint-Severinuskerk. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
70 – 71 – 76 – 77 – 78 – 31 – 30 – 93 – 91 – 75 – 77 – 72 - 71 - 70 (lengte 5,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Grathem van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. Daarna passeert U Kapel Puinebrok en wandelt verder langs de Haelensebeek. U komt vervolgens bij het punt waar de Haelensebeek, Panheelderbeek en Uffeltsebeek samenkomen en loopt verder door Op Kapittelsbos. Vervolgens wandelt U door Houtem naar Narvik Homeparc Heelderpeel. Daarna steekt U de drukke N273 over en volgt Daelzicht langs de Lange Vlieter. Verderop passeert U Resort Boschmolenplas. Bij wandelknooppunt 11 volgt U de Heelderweg over de brug over de Tesken. Daarna passeert U de Panheeldermolen en duiklocatie Boschmolenplas en volgt de loop van de Panheelderbeek langs de Bosmolenplas. U steekt vervolgens de drukke N273 weer over en volgt de Brugstraat. Na de Grathemer Molen gaat U linksaf door een klaphek. U volgt steeds het Professor Hentrich Pad door een weiland grenzend aan de Uffelsebeek. U passeert daarbij Kasteel Groot Buggenum. Aan het eind van het Professor Henrich Pad gaat U rechtsaf. U wandelt vervolgens om Kasteel Ten Hove. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
70 - 71 - 76 - 80 - 81 - 82 - 83 - 10 - 11 - 15 - 79 - 78 - 77 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 (lengte 10,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE GRATHEM

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. Daarna passeert U Kapel Puinebrok en wandelt verder langs de Haelensebeek. U komt vervolgens bij het punt waar de Haelensebeek, Panheelderbeek en Uffeltsebeek samenkomen en loopt verder naar Op Kapittelsbos. Daarna wandelt U langs de Haelensebeek. Bij wandelknooppunt 51 gaat U rechtsaf over het graspad. Verderop steekt U het veepad met klaphekken over. Vervolgens wandelt U langs Camping de Heelderpeel en Narvik Homeparc Heelderpeel. Daarna steekt U de drukke N273 over en volgt Daelzicht. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf en volgt het pad langs de Boschmolenplas. U volgt daarna de loop van de Panheelderbeek tot aan wandelknooppunt 79. U steekt verderop de drukke N273 weer over en volgt de Brugstraat tot aan wandelknooppunt 78. Daar gaat U linksaf over de Thoorderstraat. U blijft de veldweg door de boomgaarden volgen tot aan het kanaal. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna wandelt U steeds langs de kronkelende Uffelsebeek. U steekt de Uffelsebeek over en volgt verderop het Professor Hentrich Pad naar Grathem. U passeert Kasteel Groot Buggenum. Vlakbij de Grathemer Molen gaat U rechtdoor door een klaphek en laat wandelknooppunt 77 rechts liggen. U passeert de Sint-Severinuskerk. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
70 - 71 - 76 - 80 - 51 - 57 - 81 - 82 - 79 - 78 – 31 – 30 – 93 – 91 – 75 – 77 – 72 - 71 - 70 (lengte 12,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Geraats Horeca Markt 5 6096 AL Grathem www.geraatshoreca.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal en wandelnetwerk Maasgouw
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

71. Wandelen in

Grathem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Grathem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat tegenover Geraats Horeca. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op de Markt. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. U steekt de Haelensebeek over en passeert Kapel Puinebrok. Verderop passeert U de Grathemermolen. U steekt daar de drukke Brugstraat over en gaat naar links tot aan wandelknooppunt 78. Daar gaat U rechtsaf over de Thoorderstraat. U blijft de veldweg door de boomgaarden volgen tot aan het kanaal. Vervolgens wandelt U langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna loopt U steeds langs de kronkelende Uffelsebeek. U steekt de Uffelsebeek over en volgt verderop het Professor Hentrich Pad naar Grathem. U passeert Kasteel Groot Buggenum. Vlakbij de Grathemer Molen gaat U rechtdoor door een klaphek. U laat wandelknooppunt 77 rechts liggen en passeert de Sint-Severinuskerk. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. Daarna passeert U Kapel Puinebrok en wandelt verder langs de Haelensebeek. U komt vervolgens bij het punt waar de Haelensebeek, Panheelderbeek en Uffeltsebeek samenkomen en loopt verder naar Op Kapittelsbos. Daarna wandelt U langs de Haelensebeek. Bij wandelknooppunt 51 gaat U rechtsaf over het graspad. Verderop steekt U het veepad met klaphekken over. Vervolgens wandelt U langs Camping de Heelderpeel en Narvik Homeparc Heelderpeel. Daarna steekt U de drukke N273 over en volgt Daelzicht. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf en volgt het pad langs de Boschmolenplas. U volgt daarna de loop van de Panheelderbeek tot aan wandelknooppunt 79. U steekt verderop de drukke N273 weer over en volgt de Brugstraat tot aan wandelknooppunt 78. Daar gaat U linksaf over de Thoorderstraat. U blijft de veldweg door de boomgaarden volgen tot aan het kanaal. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna wandelt U steeds langs de kronkelende Uffelsebeek. U steekt de Uffelsebeek over en volgt verderop het Professor Hentrich Pad naar Grathem. U passeert Kasteel Groot Buggenum. Vlakbij de Grathemer Molen gaat U rechtdoor door een klaphek en laat wandelknooppunt 77 rechts liggen. U passeert de Sint-Severinuskerk. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 op de hoek van de Markt en de Bosstraat in Grathem. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 71. Bij de Heilig Hart Kapel gaat U linksaf en volgt het Gulden Eind. Daarna passeert U Kapel Puinebrok en wandelt verder langs de Haelensebeek. U komt vervolgens bij het punt waar de Haelensebeek, Panheelderbeek en Uffeltsebeek samenkomen en loopt verder naar Op Kapittelsbos. Daarna wandelt U langs de Haelensebeek. Bij wandelknooppunt 51 gaat U rechtsaf over het graspad. Verderop steekt U het veepad met klaphekken over. Vervolgens wandelt U langs Camping de Heelderpeel en Narvik Homeparc Heelderpeel. Daarna steekt U de drukke N273 over en volgt Daelzicht. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf en volgt het pad langs de Boschmolenplas. U volgt daarna de loop van de Panheelderbeek tot aan wandelknooppunt 79. U steekt verderop de drukke N273 weer over en volgt de Brugstraat tot aan wandelknooppunt 78. Daar gaat U linksaf over de Thoorderstraat. U blijft de veldweg door de boomgaarden volgen tot aan het kanaal. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna wandelt U steeds langs de kronkelende Uffelsebeek. U steekt de Uffelsebeek over en volgt verderop het Professor Hentrich Pad naar Grathem. U passeert Kasteel Groot Buggenum. Vlakbij de Grathemer Molen gaat U rechtdoor door een klaphek en laat wandelknooppunt 77 rechts liggen. U passeert de Sint-Severinuskerk. Ten slotte loopt U door Grathem weer terug naar het startpunt op de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
7106. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Grathem Markt: 70 – 71 – 76 – 77 – 78 – 31 – 30 – 93 – 91 – 75 – 77 – 72 - 71 - 70 (lengte 5,5 km) 7111. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Grathem Markt: 70 - 71 - 76 - 80 - 81 - 82 - 83 - 10 - 11 - 15 - 79 - 78 - 77 - 75 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 (lengte 10,6 km) 7112. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © GRATHEM startplaats Grathem Markt: 70 - 71 - 76 - 80 - 51 - 57 - 81 - 82 - 79 - 78 – 31 – 30 – 93 – 91 – 75 – 77 – 72 - 71 - 70 (lengte 12,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Grathem van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Grathem van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Grathem van ongeveer 12 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes