Made with MAGIX by Mat Maessen

78. Wandelen in Heibloem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat in Heibloem. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Sint Isidoorstraat. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Heibloem Sint Isidoruskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute in Heibloem van 6 kilometer

60 - 50 - 54 - 53 – 12 – 14 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 6,0 km)

Wandelroute in Heibloem van 9 kilometer

60 - 50 - 54 - 53 – 12 – 13 – 31 – 30 - 14 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 8,8 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HEIBLOEM

Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat. U loopt over de Sint Isidoorstraat in de richting van wandelknooppunt 50. U wandelt verder over het terrein van de Witdonckschool en passeert verderop de Kasteelboerderij. Via de Pannensteert loopt U naar de Moosthoeve. Daarna wandelt U door natuurgebied Waterbloem. U loopt vervolgens een stuk langs de Roggelsebeek. Ten slotte wandelt U door natuurgebied Waterbloem terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat. U loopt over de Sint Isidoorstraat in de richting van wandelknooppunt 50. U wandelt verder over het terrein van de Witdonckschool en passeert verderop de Kasteelboerderij. Via de Pannensteert loopt U naar de Caluna. Vervolgens wandelt U langs de wateren van de Kleine en Groote Moost naar de Noordervaart. Daarna loopt U door natuurgebied Waterbloem. U wandelt verderop een stuk langs de Roggelsebeek. Ten slotte loopt U door het natuurgebied Waterbloem terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Heidegoud Meijelseweg 3 6089 ND Heibloem www.heidegoud.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat. U loopt over de Sint Isidoorstraat in de richting van wandelknooppunt 50. U wandelt verder over het terrein van de Witdonckschool en passeert verderop de Kasteelboerderij. Vervolgens wandelt U door het Spaanse Bos naar de Vissensteert. Daarna loopt U een hele tijd langs de Neerpeelbeek. Bij buurtschap Stokershorst kunt U in de zomerperiode uitrusten bij het Fietsterras Stokershorst. Daarna loopt U een stukje langs de Noordervaart. Vervolgens wandelt U langs de wateren van de Kleine en Groote Moost terug naar de Noordervaart. Langs de Noordervaart loopt U naar Eetcafe de Stoep aan de rotonde N279. Daarna wandelt U door natuurgebied Waterbloem. U loopt verderop een stuk langs de Roggelsebeek. Ten slotte wandelt U door het natuurgebied Waterbloem terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
60 - 50 - 54 - 53 – 57 – 55 – 42 – 44 – 43 – 33 – 32 – 52 - 13 - 31 - 30 - 80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 15,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal en wandelnetwerk Peel en Maas
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

78. Wandelen in

Heibloem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat in Heibloem. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Sint Isidoorstraat. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Vervolgens passeert U de Moost Hoeve in buurtschap Caluna. U wandelt daarna langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat. U loopt over de Sint Isidoorstraat in de richting van wandelknooppunt 50. U wandelt verder over het terrein van de Witdonckschool en passeert verderop de Kasteelboerderij. Via de Pannensteert loopt U naar de Caluna. Vervolgens wandelt U langs de wateren van de Kleine en Groote Moost naar de Noordervaart. Daarna loopt U door natuurgebied Waterbloem. U wandelt verderop een stuk langs de Roggelsebeek. Ten slotte loopt U door het natuurgebied Waterbloem terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7806 Heibloem Korte beschrijving wandelroute 7809 Heibloem
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Pater van Donstraat en de Sint Isidoorstraat. U loopt over de Sint Isidoorstraat in de richting van wandelknooppunt 50. U wandelt verder over het terrein van de Witdonckschool en passeert verderop de Kasteelboerderij. Vervolgens wandelt U door het Spaanse Bos naar de Vissensteert. Daarna loopt U een hele tijd langs de Neerpeelbeek. Bij buurtschap Stokershorst kunt U in de zomerperiode uitrusten bij het Fietsterras Stokershorst. Daarna loopt U een stukje langs de Noordervaart. Vervolgens wandelt U langs de wateren van de Kleine en Groote Moost terug naar de Noordervaart. Langs de Noordervaart loopt U naar Eetcafe de Stoep aan de rotonde N279. Daarna wandelt U door natuurgebied Waterbloem. U loopt verderop een stuk langs de Roggelsebeek. Ten slotte wandelt U door het natuurgebied Waterbloem terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Isidoruskerk in Heibloem. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7816 Heibloem
7806. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Heibloem Sint Isidoruskerk: 60 - 50 - 54 - 53 – 12 – 14 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 6,0 km) 7809. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Heibloem Sint Isidoruskerk: 60 - 50 - 54 - 53 – 12 – 13 – 31 – 30 - 14 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 8,8 km) 7816. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HEIBLOEM startplaats Heibloem Sint Isidoruskerk: 60 - 50 - 54 - 53 – 57 – 55 – 42 – 44 – 43 – 33 – 32 – 52 - 13 - 31 - 30 - 80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 (lengte 15,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX