Made with MAGIX by Mat Maessen

97. Wandelen in Linne

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Harmonie in Linne. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Linne de Harmonie Linne

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Linne van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg. Vervolgens wandelt U door een uitgestrekt landschap en komt bij de Maas. U volgt de Maas en wandelt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar het startpunt bij de Harmonie. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord - 45 - 40 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 5,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Linne van 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg en Huis Heysterum. Daarna wandelt U een stukje langs de Vlootbeek. Vervolgens loopt U naar Brachterbeek alwaar U de Heilige Hart van Jezuskerk passeert. Verderop passeert U Hoeve Mispadenhof. U loopt verder langs de Clauscentrale en komt weer bij de Vlootbeek. U wandelt daarna door de Linnerweerd naar de Maas. U volgt de Maas en loopt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar het startpunt bij de Harmonie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Startbord - 45 - 40 - 41 - 43 - 46 - 93 - 92 - 43 - 41 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 11,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Linne van 15 kilometer

Startbord - 45 - 40 - 41 - 43 - 46 - 93 - 91 - 80 - 90 - 92 - 43 - 41 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 14,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Vlootbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Cafetaria Bie Viev Grotestraat 17 6067 BP Linne www.cafetariabieviev.nl
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg en Huis Heysterum. Daarna wandelt U een stukje langs de Vlootbeek. Vervolgens loopt U naar Brachterbeek alwaar U de Heilige Hart van Jezuskerk passeert. Verderop passeert U de Kapel Onze Lieve Vrouw van Lorette. U wandelt onder het viaduct van de A2 door en komt in Maasbracht. Daar passeert U de Leonardus Molen. U loopt door Maasbracht tot aan de Maas. Daar gaat U rechtsaf en volgt steeds de kade. U passeert de Kolentip, Restaurant Da Vinci, Rederij Cascade en het Maas Binnenvaartmuseum. Voor de Sint Gertrudiskerk gaat U rechtsaf over het Kerkplein. Vervolgens wandelt U Maasbracht weer uit en passeert U Hoeve Mispadenhof. U loopt verder langs de Clauscentrale en komt weer bij de Vlootbeek. U wandelt daarna door de Linnerweerd naar de Maas. U volgt de Maas en loopt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar het startpunt bij de Harmonie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Maasgouw
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

97. Wandelen in Linne

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Harmonie in Linne. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg. Vervolgens wandelt U door een uitgestrekt landschap en komt bij de Maas. U volgt de Maas en wandelt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar de Harmonie. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg en Huis Heysterum. Daarna wandelt U een stukje langs de Vlootbeek. Vervolgens loopt U naar Brachterbeek alwaar U de Heilige Hart van Jezuskerk passeert. Verderop passeert U Hoeve Mispadenhof. U loopt verder langs de Clauscentrale en komt weer bij de Vlootbeek. U wandelt daarna door de Linnerweerd naar de Maas. U volgt de Maas en loopt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar het startpunt bij de Harmonie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw op de parkeerplaats op de hoek van de Grotestraat en de Visserstraat in Linne. U loopt over de Grotestraat in de richting van wandelknooppunt 45. Daarna passeert U de Sint Martinuskerk. U loopt verder langs zwembad-speeltuin Weerderhof over het Heistervoetpad door de Linnerweerd. U passeert Landgoed Ravenburg en Huis Heysterum. Daarna wandelt U een stukje langs de Vlootbeek. Vervolgens loopt U naar Brachterbeek alwaar U de Heilige Hart van Jezuskerk passeert. Verderop passeert U de Kapel Onze Lieve Vrouw van Lorette. U wandelt onder het viaduct van de A2 door en komt in Maasbracht. Daar passeert U de Leonardus Molen. U loopt door Maasbracht tot aan de Maas. Daar gaat U rechtsaf en volgt steeds de kade. U passeert de Kolentip, Restaurant Da Vinci, Rederij Cascade en het Maas Binnenvaartmuseum. Voor de Sint Gertrudiskerk gaat U rechtsaf over het Kerkplein. Vervolgens wandelt U Maasbracht weer uit en passeert U Hoeve Mispadenhof. U loopt verder langs de Clauscentrale en komt weer bij de Vlootbeek. U wandelt daarna door de Linnerweerd naar de Maas. U volgt de Maas en loopt langs de Waterkrachtcentrale met stuw. Daarna wandelt U door een weide langs de Maas tot aan de monding van de Vlootbeek. U steekt de Vlootbeek over en komt in buurtschap Oeveren weer bij de Maas. Ten slotte loopt U via Schoorweg en Kloosterstraat weer terug naar het startpunt bij de Harmonie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
9706. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Linne de Harmonie Linne: Startbord - 45 - 40 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 5,6 km) 9711. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Linne de Harmonie Linne: Startbord - 45 - 40 - 41 - 43 - 46 - 93 - 92 - 43 - 41 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 11,3 km) 9715. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Linne de Harmonie Linne: Startbord - 45 - 40 - 41 - 43 - 46 - 93 - 91 - 80 - 90 - 92 - 43 - 41 - 60 - 32 - 50 - richting 45 tot Startbord (lengte 14,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Vlootbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Linne van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Linne van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Linne van ongeveer 15 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes