Made with MAGIX by Mat Maessen

99. Wandelen in Ohe en Laak

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Hompesche Molen in Ohé en Laak. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 62 bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk tegenover de Hompesche Molen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Hompesche Molen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Ohe en Laak de Hompesche Molen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Ohe en Laak van 8 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove loopt U om de Teggerse Plas. Verderop loopt U langs de contouren van het voormalige Kasteel Walburg. Hier kunt U ook een uitkijktoren beklimmen. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Ten slotte loopt U door een open landschap weer terug naar het startpunt bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
62 - 63 - 64 - 65 – 50 – 51 - 10 - 21 - 61 - 62 (lengte 8,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Ohe en Laak van 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 35. U volgt steeds het meest logische pad binnen de omheining van natuurgebied de Molenplas. Na wandelknooppunt 35 steekt U over een pad van zwerfstenen het water over. U wandelt verder langs de Biltplas en de Molenplas. Vervolgens loopt U langs de loop van de Oude Maas tot aan wandelknooppunt 41. Voor wandelknooppunt 42 steekt U de Oude Maas over. U blijft daarna steeds langs de Molenpas lopen tot bij wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove loopt U om de Teggerse Plas. Verderop loopt U langs de contouren van het voormalige Kasteel Walburg. Hier kunt U ook een uitkijktoren beklimmen. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Ten slotte loopt U door een open landschap weer terug naar het startpunt bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
62 – 35 – 40 – 41 – 42 – 63 – 64 - 65 – 50 – 51 - 10 - 21 - 61 - 62 (lengte 11,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Ohe en Laak van 14 kilometer

62 – 63 – 64 – 65 – 50 – 51 – 21 – 61 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 40 – 35 - 62 (lengte 14,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Diverse onverharde paden kunnen drassig zijn. Tussen de wandelknooppunten 40 en 35 zit een stuk waarbij U het water via zwerfstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Waterdichte wandelschoenen zijn noodzakelijk. Tussen de wandelknooppunten 62 en 63 wandelt U na de zitbank te zijn gepasseerd naar het klaphek. U wandelt verder aan de buitenzijde van de omheining richting 63. Bij hoog water van de Maas is het pad langs te Maas wellicht niet te lopen. Volg dan na wandelknooppunt 65 - 51 - 21
Brasserie de Hompesche Molen Molendijk 6 6107 AA Stevensweert www.hompesche=molen.nl
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove passeert U de Teggerse Plas. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Over rustige veldwegen loopt U naar de Hompesche Molen. Daarna wandelt U door het Molenveld en het Roumerveld. U loopt door tot bij de Maasdijk in het oude vestingstadje Stevensweert. U loopt daarna langs de Maas. U passeert de Maaspoort en volgt de Maasdijk langs de Jachthaven. Bij het Bastion passeert U de zeshoekige vesting. Na de Beertuin neemt U het voetpad links over de parkeerplaats aan de Sportlaan. U wandelt langs Porta Isola. Verderop passeert U de Sint Rochuskapel. U loopt verder langs visvijver Meerse Kamp. Verderop steekt U bij de Schuttersweg de Eilandbrug over. Na de brug gaat U rechtsaf met een trap naar beneden. U komt in natuurgebied de Biltplas (Natuurmonumenten). Bij wandelknooppunt 40 gaat U naar rechts. Aan de linkerzijde ligt de Molenplas, rechts de Biltplas. U steekt over een pad van zwerfstenen het water over. Bij wandelknooppunt 50 gaat U naar links. U blijft steeds doorlopen door het natuurgebied en daarbij volgt U steeds het meest logische pad binnen de omheining. Ten slotte komt U weer bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3,6 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Maasgouw
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

99. Wandelen in Ohe en

Laak

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 11 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Hompesche Molen in Ohé en Laak. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 62 bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk tegenover de Hompesche Molen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Hompesche Molen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove loopt U om de Teggerse Plas. Verderop loopt U langs de contouren van het voormalige Kasteel Walburg. Hier kunt U ook een uitkijktoren beklimmen. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Ten slotte loopt U door een open landschap weer terug naar het startpunt bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 35. U volgt steeds het meest logische pad binnen de omheining van natuurgebied de Molenplas. Na wandelknooppunt 35 steekt U over een pad van zwerfstenen het water over. U wandelt verder langs de Biltplas en de Molenplas. Vervolgens loopt U langs de loop van de Oude Maas tot aan wandelknooppunt 41. Voor wandelknooppunt 42 steekt U de Oude Maas over. U blijft daarna steeds langs de Molenpas lopen tot bij wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove loopt U om de Teggerse Plas. Verderop loopt U langs de contouren van het voormalige Kasteel Walburg. Hier kunt U ook een uitkijktoren beklimmen. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Ten slotte loopt U door een open landschap weer terug naar het startpunt bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9908 Ohe en Laak Korte beschrijving wandelroute 9911 Ohe en Laak Korte beschrijving wandelroute 9914 Ohe en Laak
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Molendijk. Vanaf wandelknooppunt 62 loopt U langs de Molenplas in de richting van wandelknooppunt 63. U wandelt daarna door buurtschap Ohé. Na de oversteek van de Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna loopt U langs de Schroevendaalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove passeert U de Teggerse Plas. U wandelt verder naar de Sint Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Over rustige veldwegen loopt U naar de Hompesche Molen. Daarna wandelt U door het Molenveld en het Roumerveld. U loopt door tot bij de Maasdijk in het oude vestingstadje Stevensweert. U loopt daarna langs de Maas. U passeert de Maaspoort en volgt de Maasdijk langs de Jachthaven. Bij het Bastion passeert U de zeshoekige vesting. Na de Beertuin neemt U het voetpad links over de parkeerplaats aan de Sportlaan. U wandelt langs Porta Isola. Verderop passeert U de Sint Rochuskapel. U loopt verder langs visvijver Meerse Kamp. Verderop steekt U bij de Schuttersweg de Eilandbrug over. Na de brug gaat U rechtsaf met een trap naar beneden. U komt in natuurgebied de Biltplas (Natuurmonumenten). Bij wandelknooppunt 40 gaat U naar rechts. Aan de linkerzijde ligt de Molenplas, rechts de Biltplas. U steekt over een pad van zwerfstenen het water over. Bij wandelknooppunt 50 gaat U naar links. U blijft steeds doorlopen door het natuurgebied en daarbij volgt U steeds het meest logische pad binnen de omheining. Ten slotte komt U weer bij de Hompesche Molen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3,6 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
9908. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Ohé en Laak de Hompesche Molen: 62 - 63 - 64 - 65 – 50 – 51 - 10 - 21 - 61 - 62 (lengte 8,0 km) 9911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Ohé en Laak de Hompesche Molen: 62 – 35 – 40 – 41 – 42 – 63 – 64 - 65 – 50 – 51 - 10 - 21 - 61 - 62 (lengte 11,2 km) 9914. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Ohé en Laak de Hompesche Molen: 62 – 63 – 64 – 65 – 50 – 51 – 21 – 61 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 40 – 35 - 62 (lengte 14,3 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Diverse onverharde paden kunnen drassig zijn. Tussen de wandelknooppunten 40 en 35 zit een stuk waarbij U het water via zwerfstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Waterdichte wandelschoenen zijn noodzakelijk. Tussen de wandelknooppunten 62 en 63 wandelt U na de zitbank te zijn gepasseerd naar het klaphek. U wandelt verder aan de buitenzijde van de omheining richting 63. Bij hoog water van de Maas is het pad langs te Maas wellicht niet te lopen. Volg dan na wandelknooppunt 65 - 51 - 21