Made with MAGIX by Mat Maessen

124. Wandelen in Milsbeek

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eethuis de Diepen in Milsbeek (gemeente Gennep). Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 79 en het startbord van wandelroutenetwerk Gennep op de hoek van de Zwarteweg en de Grensweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Milsbeek Eethuis de Diepen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Milsbeek van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Vervolgens wandelt U steeds door het licht geaccidenteerde terrein van natuurgebied Sint Jansberg. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
79 – 81 – 77 – 78 - 58 – 59 – 89 – 79 (lengte 4,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Milsbeek van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Na wandelknooppunt 55 loopt U een stuk langs de drukke N271 langs Plasmolen met zijn vele horeca. Vervolgens wandelt U steeds door het licht geaccidenteerde terrein van natuurgebied Sint Jansberg. Langs het Zevendal bereikt U de Kiekberg. Daarna loopt U op de grens van Gelderland en Limburg naar Landgoed Sint Jansberg en de Drievijvers. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
79 – 81 – 77 – 78 - 58 – 29 – 55 – 54 – 28 – 27 – 26 – 59 – 89 – 79 (lengte 9,0 km)

Wandelroute vanuit Milsbeek van 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Na wandelknooppunt 55 loopt U een stuk langs de drukke N271 en door het horecarijke centrum van Plasmolen. Vervolgens wandelt U over de Broekweg naar de Rivierduintjes en de Mookerplas. Nadat U de drukke N271 weer bent overgestoken loopt U een rondje over de geaccidenteerde Mookerheide. Via het Startse Dal en Zevendal komt U weer in het natuurgebied van de Sint Jansberg. U wandelt steeds door Sint Jansberg en beklimt de Kiekberg. Daarna loopt U op de grens van Gelderland en Limburg naar Landgoed Sint Jansberg en de Drievijvers. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
79 – 81 – 77 – 78 – 58 – 29 – 55 – 54 - 53 – 52 – 20 – 21 – 10 – 31 – 30 – 21 – 22 – 27 – 26 – 59 – 89 – 79 (lengte 13,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. .
Eethuis de Diepen Zwarteweg 60 6596 MJ Milsbeek www.dediepen.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Gennep en wandelnetwerk Mook en Middelaar
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

124. Wandelen in

Milsbeek

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eethuis de Diepen in Milsbeek (gemeente Gennep). Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 79 en het startbord van wandelroutenetwerk Gennep op de hoek van de Zwarteweg en de Grensweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Vervolgens wandelt U steeds door het licht geaccidenteerde terrein van natuurgebied Sint Jansberg. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Na wandelknooppunt 55 loopt U een stuk langs de drukke N271 langs Plasmolen met zijn vele horeca. Vervolgens wandelt U steeds door het licht geaccidenteerde terrein van natuurgebied Sint Jansberg. Langs het Zevendal bereikt U de Kiekberg. Daarna loopt U op de grens van Gelderland en Limburg naar Landgoed Sint Jansberg en de Drievijvers. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 op de hoek van de Grensweg en de Zwarteweg bij Eethuis de Diepen in Milsbeek. U steekt de drukke Zwarteweg over en loopt over het fietspad in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt daarna door De Diepen en het Koningsven. Daarna volgt U het prachtige bospad onderlangs de Sint Jansberg. Na wandelknooppunt 55 loopt U een stuk langs de drukke N271 en door het horecarijke centrum van Plasmolen. Vervolgens wandelt U over de Broekweg naar de Rivierduintjes en de Mookerplas. Nadat U de drukke N271 weer bent overgestoken loopt U een rondje over de geaccidenteerde Mookerheide. Via het Startse Dal en Zevendal komt U weer in het natuurgebied van de Sint Jansberg. U wandelt steeds door Sint Jansberg en beklimt de Kiekberg. Daarna loopt U op de grens van Gelderland en Limburg naar Landgoed Sint Jansberg en de Drievijvers. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij Eethuis de Diepen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
12405. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Milsbeek Eethuis de Diepen: 79 – 81 – 77 – 78 - 58 – 59 – 89 – 79 (lengte 4,8 km) 12409. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Milsbeek Eethuis de Diepen: 79 – 81 – 77 – 78 - 58 – 29 – 55 – 54 – 28 – 27 – 26 – 59 – 89 – 79 (lengte 9,0 km) 12413. Nummering wandelroute wandelnetwerk Mook en Middelaar startplaats Milsbeek Eethuis de Diepen: 79 – 81 – 77 – 78 – 58 – 29 – 55 – 54 - 53 – 52 – 20 – 21 – 10 – 31 – 30 – 21 – 22 – 27 – 26 – 59 – 89 – 79 (lengte 13,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Milsbeek van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Milsbeek van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Milsbeek van ongeveer 13 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes