Made with MAGIX by Mat Maessen

107. Wandelen in Ospeldijk

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in het buitengebied van Ospeldijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Buitencentrum de Pelen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Ospeldijk van 5 kilometer

Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 neemt U het meest rechtse pad. U loopt langs het Meerbaansblaak terug naar de Peelboerderij. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
82 - 86 – 75 - 55 - 86 - 82 (lengte 4,8 km)

Wandelroute vanuit Ospeldijk van 10 kilometer

U KUNT DEZE WANDELROUTE NIET LOPEN TIJDENS HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15 JULI EN VAN 15 OKTOBER TOT 30 NOVEMBER Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 10,0 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE OSPELDIJK

U KUNT DEZE WANDELROUTE NIET LOPEN TIJDENS HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15 JULI EN VAN 15 OKTOBER TOT 30 NOVEMBER Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan en langs Aan den Berg. Daarna wandelt op Noord-Brabants grondgebied langs de Filosche Peel, ’t Eeuwig Leven en de Euwelsche Loop. Bij wandelknooppunt 34 passeert U uitkijktoren Belfort Vossenberg en enkele kazematten behorende tot de Peelraamstelling. Via de Vossenberg en de Kalispeel loopt U daarna verder. Verderop wandelt U weer om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 23 - 34 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 14,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De Peelkiosk Moostdijk 15 6035 RB Ospeldijk
De wandelroutes 10710 en 10714 kunt U niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. In wandelroute 10714 is wandelknooppunt 23 geel en groen (wandelnetwerk Asten-Noord-Brabant). Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Nederweert
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

107. Wandelen in

Ospeldijk

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in het buitengebied van Ospeldijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Buitencentrum de Pelen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 neemt U het meest rechtse pad. U loopt langs het Meerbaansblaak terug naar de Peelboerderij. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
U KUNT DEZE WANDELROUTE NIET LOPEN TIJDENS HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15 JULI EN VAN 15 OKTOBER TOT 30 NOVEMBER Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan en langs Aan den Berg. Daarna wandelt op Noord-Brabants grondgebied langs de Filosche Peel, ’t Eeuwig Leven en de Euwelsche Loop. Bij wandelknooppunt 34 passeert U uitkijktoren Belfort Vossenberg en enkele kazematten behorende tot de Peelraamstelling. Via de Vossenberg en de Kalispeel loopt U daarna verder. Verderop wandelt U weer om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
U KUNT DEZE WANDELROUTE NIET LOPEN TIJDENS HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15 JULI EN VAN 15 OKTOBER TOT 30 NOVEMBER Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in naar wandelknooppunt 86. Daarna slingert U over kronkelige paadjes door het bos. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. Verderop wandelt U over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
10705. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 – 75 - 55 - 86 - 82 (lengte 4,8 km) 10710. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 10,0 km) 10714. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © OSPELDIJK startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 23 - 34 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 14,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

De wandelroutes 10710 en 10714 kunt U niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. In wandelroute 10714 is wandelknooppunt 23 geel en groen (wandelnetwerk Asten-Noord-Brabant). Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Ospeldijk van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Ospeldijk van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Ospeldijk van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes