Made with MAGIX by Mat Maessen

107. Wandelen in Ospeldijk

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert aan de Moostdijk bij de ingang van Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Buitencentrum de Pelen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Ospeldijk van 7 kilometer

U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. U passeert eerst de Meermansblaak en de vogelkijkhut. Na een uitkijkpunt blijft U steeds rechtdoor wandelen. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan. Bij wandelknooppunt 61 gaat U rechtsaf en volgt het pad tot na een klaphek. Daarna gaat U nog voor wandelknooppunt 64 rechtsaf het bos in. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
82 - 86 - 55 - 54 - 61 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 6,5 km)

Wandelroute vanuit Ospeldijk van 10 kilometer

U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. U wandelt over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10e Baan. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 10,0 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE OSPELDIJK

U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. U wandelt over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan en langs Aan den Berg. Daarna wandelt op Noord-Brabants grondgebied langs de Filosche Peel, ’t Eeuwig Leven en de Euwelsche Loop. Bij wandelknooppunt 34 passeert U uitkijktoren Belfort Vossenberg en enkele kazematten behorende tot de Peelraamstelling. Via de Vossenberg en de Kalispeel loopt U daarna verder. Verderop wandelt U weer om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 23 - 34 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 14,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De Peelkiosk Moostdijk 15 6035 RB Ospeldijk Geen website
U kunt deze wandelroutes niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 10714 is wandelknooppunt 23 geel en groen (wandelnetwerk Asten-Noord-Brabant). In wandelroute 10707 neemt U 100 meter voor wandelknooppunt 64 het bospad rechts.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Nederweert
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

107. Wandelen in

Ospeldijk

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert aan de Moostdijk bij de ingang van Buitencentrum de Pelen in Ospeldijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Buitencentrum de Pelen. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. U passeert eerst de Meermansblaak en de vogelkijkhut. Na een uitkijkpunt blijft U steeds rechtdoor wandelen. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10 e Baan. Bij wandelknooppunt 61 gaat U rechtsaf en volgt het pad tot na een klaphek. Daarna gaat U nog voor wandelknooppunt 64 rechtsaf het bos in. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. U wandelt over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10e Baan en langs Aan den Berg. Daarna wandelt op Noord-Brabants grondgebied langs de Filosche Peel, ’t Eeuwig Leven en de Euwelsche Loop. Bij wandelknooppunt 34 passeert U uitkijktoren Belfort Vossenberg en enkele kazematten behorende tot de Peelraamstelling. Via de Vossenberg en de Kalispeel loopt U daarna verder. Verderop wandelt U weer om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 10707 Ospeldijk Korte beschrijving wandelroute 10710 Ospeldijk
U kunt deze wandelroute niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 voor de ingang van Buitencentrum de Pelen aan de Moostdijk in Ospeldijk. U loopt rechtdoor het bospad in. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door Nationaal Park De Groote Peel. Eenmaal uit het bos volgt U steeds de Mussenbaan. Bij wandelknooppunt 75 gaat U rechtsaf en nu loopt U door het veengebied. U wandelt over een knuppelbrug, passeert een uitkijktoren en een plaggenhut. Bij wandelknooppunt 55 gaat U linksaf over de 3eBaan. Bij wandelknooppunt 54 gaat U rechtsaf en volgt de Astensche Moostscheiding over Aan Het Elfde. Vervolgens loopt U over de 10e Baan. Verderop wandelt U om Aan den Berg en langs het Lumme Buske. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Buitencentrum de Pelen. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 10714 Ospeldijk
10707. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 - 55 - 54 - 61 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 6,5 km) 10710. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 10,0 km) 10714. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © OSPELDIJK startplaats Ospeldijk Buitencentrum de Pelen: 82 - 86 - 75 - 55 - 54 - 61 - 60 - 23 - 34 - 62 - 63 - 64 - 80 - 81 - 82 (lengte 14,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

U kunt deze wandelroutes niet lopen tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 10714 is wandelknooppunt 23 geel en groen (wandelnetwerk Asten-Noord-Brabant). In wandelroute 10707 neemt U 100 meter voor wandelknooppunt 64 het bospad rechts.