Made with MAGIX by Mat Maessen

110. Wandelen in Nederweert-Eind

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9, 12 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats IJsboerderij Gommers in Nederweert-Eind. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 33 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind voor de ingang van IJsboerderij Gommers. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij IJsboerderij Gommers. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Nederweert-Eind IJsboerderij Gommers

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Nederweert-Eind van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt langs IJsboerderij Gommers in de richting van wandelknooppunt 36. In de zomer is dit een pad door een maisveld, tijdens de rest van het jaar is dat een graspad tussen akkervelden. Daarna steekt U een beek over en wandelt door een bos. U steekt de drukke Houtsberg over en passeert een uitkijktoren bij het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt na wandelknooppunt 36 weer dezelfde weg terug naar het startpunt bij IJsboerderij Gommers. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
33 - 36 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 6,1 km)

Wandelroute vanuit Nederweert-Eind van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over het fietspad langs de Houtsberg in de richting van wandelknooppunt 30. U wandelt naar Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven en passeert een uitkijktoren. Ten slotte steekt U de drukke Houtsberg weer over en wandelt verderop door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard). .
33 - 30 - 31 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 36 - 33 (lengte 8,5 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE NEDERWEERT-EIND

33 - 30 - 31 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 12,3 km)

Wandelroute vanuit Nederweert-Eind van 15 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over Eind in de richting van wandelknooppunt 22. Via de Houtsweg bereikt U het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna wandelt U via Mildert langs het kanaal. Na Sluis Hulsen loopt U langs de Noordervaart tot aan de Leveroyse Brug. Vervolgens wandelt U naar Nederweert-Eind en passeert het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof en de Gerardus Majellakerk aan het Pastoor Maesplein in Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt U na wandelknooppunt 36 door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
33 - 22 - 23 - 92 - 93 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 14,7 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Het is mogelijk om net voor wandelknooppunt 79 een rondje door het Rouwven te lopen. Let op: het traject tussen de wandelknooppunten 36 en 33 gaat in de zomer vaker dwars door een maisveld. In de overige periodes loopt U eerst over een bruggetje. Daarna gaat U rechtsaf langs de sloot en na ongeveer 30 meter volgt U het graspad links door de akkervelden.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
IJsboerderij Gommers Eind 40 6034 SN Nederweert-Eind www.ijsboerderijgommers.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over het fietspad langs de Houtsberg in de richting van wandelknooppunt 30. U wandelt naar Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt U na wandelknooppunt 36 door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Nederweert
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

110. Wandelen in

Nederweert-Eind

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9, 12 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats IJsboerderij Gommers in Nederweert-Eind. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 33 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind voor de ingang van IJsboerderij Gommers. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij IJsboerderij Gommers. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt langs IJsboerderij Gommers in de richting van wandelknooppunt 36. In de zomer is dit een pad door een maisveld, tijdens de rest van het jaar is dat een graspad tussen akkervelden. Daarna steekt U een beek over en wandelt door een bos. U steekt de drukke Houtsberg over en passeert een uitkijktoren bij het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt na wandelknooppunt 36 weer dezelfde weg terug naar het startpunt bij IJsboerderij Gommers. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over Eind in de richting van wandelknooppunt 22. Via de Houtsweg bereikt U het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Daarna wandelt U via Mildert langs het kanaal. Na Sluis Hulsen loopt U langs de Noordervaart tot aan de Leveroyse Brug. Vervolgens wandelt U naar Nederweert-Eind en passeert het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof en de Gerardus Majellakerk aan het Pastoor Maesplein in Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt U na wandelknooppunt 36 door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 11006 Nederweert-Eind Korte beschrijving wandelroute 11009 Nederweert-Eind
De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over het fietspad langs de Houtsberg in de richting van wandelknooppunt 30. U wandelt naar Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven en passeert een uitkijktoren. Ten slotte steekt U de drukke Houtsberg weer over en wandelt verderop door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard).
Korte beschrijving wandelroute 11012 Nederweert-Eind
De wandelroute start bij wandelknooppunt 33 en het startbord van wandelnetwerk Nederweert op de hoek van de Houtsberg en Eind bij IJsboerderij Gommers. U loopt over het fietspad langs de Houtsberg in de richting van wandelknooppunt 30. U wandelt naar Nederweert-Eind. Nadat U Nederweert-Eind weer hebt verlaten loopt U langs het Rouwven. Daarna steekt U de Rietbeek over en komt in het natuurpark Sarsven en de Banen. U wandelt door dit natuurgebied dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Eerst loopt U om de Banen en passeert een vogelkijkhut. Daarna wandelt U langs het Vlakwater en door het bos de Houtsberg. Vervolgens loopt U weer langs de Banen en het Sarsven. Nadat U door een klaphek bent gelopen komt U op Landgoed Philomenahoeve alwaar U een schaapskooi passeert. U steekt de drukke Houtsberg weer over en wandelt daarna om natuurgebied Schoorkuilen en de Kwegt, een waar vogelparadijs. U loopt ook een stuk langs het Kanaal van Wessem naar Nederweert. Ten slotte verlaat U weer het natuurgebied Schoorkuilen en loopt U na wandelknooppunt 36 door een akker (in de zomer een maisveld) terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJsboerderij Gommers. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 11015 Nederweert-Eind
11006. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Nederweert-Eind IJsboerderij Gommers: 33 - 36 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 6,1 km) 11009. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Nederweert-Eind IJsboerderij Gommers: 33 - 30 - 31 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 36 - 33 (lengte 8,5 km) 11012. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © NEDERWEERT-EIND startplaats Nederweert-Eind IJsboerderij Gommers: 33 - 30 - 31 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 12,3 km) 11015. Nummering wandelroute wandelnetwerk Nederweert startplaats Nederweert-Eind IJsboerderij Gommers: 33 - 22 - 23 - 92 - 93 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 82 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 40 - 38 - 14 - 34 - 35 - 38 - 46 - 42 - 37 - 36 - 33 (lengte 14,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Het is mogelijk om net voor wandelknooppunt 79 een rondje door het Rouwven te lopen. Let op: het traject tussen de wandelknooppunten 36 en 33 gaat in de zomer vaker dwars door een maisveld. In de overige periodes loopt U eerst over een bruggetje. Daarna gaat U rechtsaf langs de sloot en na ongeveer 30 meter volgt U het graspad links door de akkervelden.