Made with MAGIX by Mat Maessen

17. Wandelen in Maasbree

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Boswachter in Maasbree. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 81 aan de Provincialeweg N275 bij de Everlosebeek vlakbij Restaurant de Boswachter in Maasbree. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant de Boswachter. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Maasbree Restaurant de Boswachter

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Maasbree van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U steekt de N275 over en loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 57. U passeert een trailterrein en steekt verderop de Springbeek over. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Na Zorgboerderij Dubbroek en Camping en Ezelboerderij ’t Niet te zijn gepasseerd loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
81 - 57 - 58 - 11 - 12 - 15 - 18 - 13 - 10 - 84 - 58 - 57 - 81 (lengte 5,3 km)

Wandelroute vanuit Maasbree van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U loopt links langs de Everlose Beek in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD, de Bekkerie, Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. Daarna passeert U het Gereformeerd Kerkhof Maasbree. U wandelt langs natuurgebied het Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Daarna wandelt U om het Mortelsven. Ten slotte loopt U door het bos weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
81 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 44 - 41 - 42 - 45 - 46 - 70 - 99 - 79 - 96 - 98 - 93 - 92 - 91 - 81 (lengte 9,6 km)

Wandelroute vanuit Maasbree van 16 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U steekt de N275 over en loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 57. U passeert een trailterrein en steekt verderop de Springbeek over. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Na Zorgboerderij Dubbroek te zijn gepasseerd loopt U naar buurtschap Zandberg. Vervolgens doorkruist U het bosgebied van de Breukerheide. Daarna wandelt U naar Maasbree. Daar passeert U aan het Kennedyplein de Aldegundiskerk. Daarna loopt U door buurtschap Veldsehuizen. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen door het weidse landschap van de Lange Heide naar het bosgebied van de Blerickse Bergen. Daarna loopt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen. U passeert Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. Daarna passeert U het Gereformeerd Kerkhof Maasbree. Daarna wandelt U langs natuurgebied Dubbroek en om het Mortelsven. Ten slotte loopt U door het bos weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
81 – 57 – 58 – 11 – 12 – 15 – 18 - 13 – 14 – 39 – 17 – 37 – 36 – 31 – 73 – 72 – 74 – 82 – 80 – 51 – 89 – 66 – 69 – 95 – 99 – 79 – 96 – 98 – 93 – 92 – 91 - 81 (lengte 16,0 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Het traject tussen wandelknooppunt 92 en 91 om het Mortelsven is op 2 verschillende manieren gemarkeerd. Het maakt niet uit welke keuze U maakt.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant de Boswachter Provincialeweg 2 5993 RG Maasbree www.restaurantdeboswachter.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas en wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

17. Wandelen in

Maasbree

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant de Boswachter in Maasbree. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 81 aan de Provincialeweg N275 bij de Everlosebeek vlakbij Restaurant de Boswachter in Maasbree. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant de Boswachter. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U steekt de N275 over en loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 57. U passeert een trailterrein en steekt verderop de Springbeek over. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Na Zorgboerderij Dubbroek en Camping en Ezelboerderij ’t Niet te zijn gepasseerd loopt U ten slotte weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U loopt links langs de Everlose Beek in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD, de Bekkerie, Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. Daarna passeert U het Gereformeerd Kerkhof Maasbree. U wandelt langs natuurgebied het Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Daarna wandelt U om het Mortelsven. Ten slotte loopt U door het bos weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 81 aan het fietspad langs de Provincialeweg N275. Dit is vlakbij Restaurant de Boswachter. De Everlose Beek kruist hier de N275. U steekt de N275 over en loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 57. U passeert een trailterrein en steekt verderop de Springbeek over. Daarna wandelt U steeds door het natuurgebied Dubbroek dat wordt beheerd door het Limburgs Landschap. Na Zorgboerderij Dubbroek te zijn gepasseerd loopt U naar buurtschap Zandberg. Vervolgens doorkruist U het bosgebied van de Breukerheide. Daarna wandelt U naar Maasbree. Daar passeert U aan het Kennedyplein de Aldegundiskerk. Daarna loopt U door buurtschap Veldsehuizen. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen door het weidse landschap van de Lange Heide naar het bosgebied van de Blerickse Bergen. Daarna loopt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen. U passeert Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree2. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. Daarna passeert U het Gereformeerd Kerkhof Maasbree. Daarna wandelt U langs natuurgebied Dubbroek en om het Mortelsven. Ten slotte loopt U door het bos weer terug naar het startpunt bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
1705. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Maasbree Restaurant de Boswachter: 81 - 57 - 58 - 11 - 12 - 15 – 18 - 13 - 10 - 84 - 58 - 57 - 81 (lengte 5,3 km) 1710. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Maasbree Restaurant de Boswachter: 81 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 44 - 41 - 42 - 45 - 46 - 70 - 99 - 79 - 96 - 98 - 93 - 92 - 91 - 81 (lengte 9,6 km) 1716. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Maasbree Restaurant de Boswachter: 81 – 57 – 58 – 11 – 12 – 15 – 18 - 13 – 14 – 39 – 17 – 37 – 36 – 31 – 73 – 72 – 74 – 82 – 80 – 51 – 89 – 66 – 69 – 95 – 99 – 79 – 96 – 98 – 93 – 92 – 91 - 81 (lengte 16,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Het traject tussen wandelknooppunt 92 en 91 om het Mortelsven is op 2 verschillende manieren gemarkeerd. Het maakt niet uit welke keuze U maakt.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Maasbree van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Maasbree van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Maasbree van ongeveer 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps