Made with MAGIX by Mat Maessen

19. Wandelen in Helden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Dorpscentrum Kerkeboske in Helden Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Peel en Maas voor Dorpscentrum Kerkeboske. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Dorpscentrum Kerkeboske. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Helden Dorpscentrum Kerkeboske

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Helden van 5 kilometer

Startbord - 10 - 17 - 50 - 53 - 44 - 16 - 76 - 10 - richting 13 tot Startbord (lengte 5,3 km)

Wandelroute vanuit Helden van 11 kilometer

Startbord - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 - 15 - 13 - richting 10 tot startbord (lengte 10,7 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HELDEN

Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Dorpscentrum Kerkeboske Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden www.kerkeboske.nl
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10 op de hoek van de Kloosterstraat en Kesselseweg. Daarna loopt U langs de Kesselseweg en passeert Eyckenduyn. De wandelroute gaat verder door het afwisselende gebied van de Heldense Bossen. Bij Bovensbos passeert U het monument Onderduikerskamp Bovensbos. U volgt een kronkelend pad door Bovensbos en komt op de Keuperheide een afwisseling van dennenbossen en kleinschalig akkerland. In Helden wandelt U langs de Lambertuskerk en over het mooie Mariaplein terug naar Kerkeböske, dat vroeger een klooster was. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10. Bij de Kloosterstraat gaat U echter rechtsaf en laat wandelknooppunt 10 links liggen. U passeert de voetbalvelden Kerkeboske. Daarna steekt U de Baarloseweg over en loopt langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. U loopt tenslotte langs de Blokhut en komt zo weer bij Dorpscentrum Kerkeböske uit. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10. Bij de Kloosterstraat gaat U echter rechtsaf en laat wandelknooppunt 10 links liggen. U passeert de voetbalvelden Kerkeboske. Daarna steekt U de Baarloseweg over en loopt langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting de Heldense Bossen. U wandelt verder steeds door de gevarieerde Heldense Bossen om camping de Heldense Bossen. Bij wandelknooppunt 28 kunt U eventueel voor een bezoek aan horeca even van de wandelroute afwijken. Daarna loopt U verder door het afwisselende gebied van de Heldense Bossen. Vlak voor het herinneringskruis voor Frans Neef steekt U schuin de drukke Kesselseweg over. Ten slotte passeert U Camping Hanssenhof en wandelt U door de Heldense Bossen terug naar Dorpscentrum Kerkeböske. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Startbord - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 - 19 - 52 - 51 - 50 - 17 - 18 - 15 - 13 - richting 10 tot Startbord (lengte 13,7 km)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kwistbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas

Wandelroute vanuit Helden van 17 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U loopt over Aan den Koeberg in de richting van wandelknooppunt 13. U wandelt tijdens deze wandelroute steeds door de gevarieerde Heldense Bossen. U loopt eerst om de Camping de Heldense Bossen en verderop om Boerderijcamping Bovensbos. Daarna passeert U de Lankert. Vervolgens wandelt U langs het Afwateringskanaal. U passeert de Sluis, de Helenahoeve en Restaurant de Belaeving. U loopt verder over de Keuperheide terug naar Helden. In het centrum van Helden wandelt U langs de Lambertuskerk aan het mooie Mariaplein. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Kerkeboske, nu dorpscentrum maar vroeger een klooster. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord – 13 – 15 – 28 – 23 – 24 – 26 – 29 – 65 – 60 – 64 – 28 – 19 – 52 – 51 – 55 – 54 – 66 – 63 – 81 – 76 – 75 – 74 – 73 – 70 – 42 – 43 – 71 – 72 – 80 – 44 – 16 – 76 – 10 - richting 13 tot Startbord (lengte 17,2 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

19. Wandelen in Helden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Dorpscentrum Kerkeboske in Helden Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Peel en Maas voor Dorpscentrum Kerkeboske. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Dorpscentrum Kerkeboske. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10 op de hoek van de Kloosterstraat en Kesselseweg. Daarna loopt U langs de Kesselseweg en passeert Eyckenduyn. De wandelroute gaat verder door het afwisselende gebied van de Heldense Bossen. Bij Bovensbos passeert U het monument Onderduikerskamp Bovensbos. U volgt een kronkelend pad door Bovensbos en komt op de Keuperheide een afwisseling van dennenbossen en kleinschalig akkerland. In Helden wandelt U langs de Lambertuskerk en over het mooie Mariaplein terug naar Kerkeböske, dat vroeger een klooster was. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10. Bij de Kloosterstraat gaat U echter rechtsaf en laat wandelknooppunt 10 links liggen. U passeert de voetbalvelden Kerkeboske. Daarna steekt U de Baarloseweg over en loopt langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting Heldense Bossen. U wandelt verder door de gevarieerde Heldense Bossen en om camping de Heldense Bossen. U loopt ten slotte langs de Blokhut en komt zo weer bij Dorpscentrum Kerkeböske uit. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U volgt de richting naar wandelknooppunt 10. Bij de Kloosterstraat gaat U echter rechtsaf en laat wandelknooppunt 10 links liggen. U passeert de voetbalvelden Kerkeboske. Daarna steekt U de Baarloseweg over en loopt langs de Kwistbeek. U passeert de Onderse Schans. Vervolgens wandelt U om visvijver Breeërpeel. Nadat U de Kwistbeek en de Baarloseweg weer bent overgestoken loopt U richting de Heldense Bossen. U wandelt verder steeds door de gevarieerde Heldense Bossen om camping de Heldense Bossen. Bij wandelknooppunt 28 kunt U eventueel voor een bezoek aan horeca even van de wandelroute afwijken. Daarna loopt U verder door het afwisselende gebied van de Heldense Bossen. Vlak voor het herinneringskruis voor Frans Neef steekt U schuin de drukke Kesselseweg over. Ten slotte passeert U Camping Hanssenhof en wandelt U door de Heldense Bossen terug naar Dorpscentrum Kerkeböske. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
1905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Dorpscentrum Kerkeboske: Startbord - 10 - 17 - 50 - 53 - 44 - 16 - 76 - 10 - richting 13 tot Startbord (lengte 5,3 km) 1911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Dorpscentrum Kerkeboske: Startbord - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 - 15 - 13 - richting 10 tot startbord (lengte 10,7 km) 1914. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HELDEN startplaats Helden Dorpscentrum Kerkeboske: Startbord - 10 - 11 - 88 - 89 - 83 - 92 - 90 - 91 - 93 - 96 - 95 - 22 - 25 - 27 - 26 - 29 - 65 - 60 - 64 - 28 - 19 - 52 - 51 - 50 - 17 - 18 - 15 - 13 - richting 10 tot Startbord (lengte 13,7 km) 1917. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Helden Dorpscentrum Kerkeboske: Startbord – 13 – 15 – 28 – 23 – 24 – 26 – 29 – 65 – 60 – 64 – 28 – 19 – 52 – 51 – 55 – 54 – 66 – 63 – 81 – 76 – 75 – 74 – 73 – 70 – 42 – 43 – 71 – 72 – 80 – 44 – 16 – 76 – 10 - richting 13 tot Startbord (lengte 17,2 km)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Peel en Maas bij Dorpscentrum Kerkeböske. U loopt over Aan den Koeberg in de richting van wandelknooppunt 13. U wandelt tijdens deze wandelroute steeds door de gevarieerde Heldense Bossen. U loopt eerst om de Camping de Heldense Bossen en verderop om Boerderijcamping Bovensbos. Daarna passeert U de Lankert. Vervolgens wandelt U langs het Afwateringskanaal. U passeert de Sluis, de Helenahoeve en Restaurant de Belaeving. U loopt verder over de Keuperheide terug naar Helden. In het centrum van Helden wandelt U langs de Lambertuskerk aan het mooie Mariaplein. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Kerkeboske, nu dorpscentrum maar vroeger een klooster. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 13 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kwistbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Helden van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Helden van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Helden van ongeveer 14 kilometer

Wandelroute Helden van ongeveer 17 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps