Made with MAGIX by Mat Maessen

25. Wandelen in Baarlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Baarlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 65 op de hoek van de Markt en de Grotestraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op de Markt. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Baarlo Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Baarlo van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark ‘t Kempke. Verderop aan de Ingweg steekt U de Kwistbeek over. Bij Kasteel de Berckt gaat U vervolgens rechtsaf. U loopt door tot aan de Maas en gaat verder door natuurgebied Berckterveld. U passeert het veer naar Steijl en wandelt door Vergelt weer terug richting Baarlo. Na de knoop van Tajiri loopt U over de dijk. In Baarlo passeert U vervolgens de Bosbeek, Kasteel de Erp, de Kwistbeek, de watermolen van Baarlo en wasplaats de Sprunk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint- Petruskerk aan de Markt. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
65 - 66 - 47 - 45 - 44 - 40 - 41 - 49 – 39 - 43 - 42 - 95 - 48 - 69 – 66 - 65 (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Baarlo van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Vervolgens loopt U door Baarlo en volgt de loop van de Bosbeek. Daarna wandelt U door buurtschap Oyen en een weids open landschap. Nadat U bij Erckensraay de Bosbeek weer bent overgestoken steekt U verderop de drukke N273 over. U wandelt verder over het terrein van Stal Hendrix. Daarna lang Blokhut de Koeberg door het Raaybos. Verderop in buurtschap Soeterbeek loopt U een tijd langs de Kwistbeek. Nadat U de N273 weer bent overgestoken passeert U de knoop van Tajiri. Ten slotte loopt U door de Grotestraat terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca alleen bij start en finish in Baarlo. (50% verhard – 50% onverhard)
65 - 69 – 48 – 98 – 03 – 97 - 02 - 20 - 21 - 12 - 87 - 85 - 84 - 83 - 80 - 81 – 82 - 55 - 54 - 53 - 61 - 62 - 65 (lengte 11,1 km)

Wandelroute vanuit Baarlo van 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Vervolgens loopt U door Baarlo en volgt de loop van de Kwistbeek. Nadat U de drukke N273 bent overgestoken wandelt U langs Chateau de Raay. U loopt verder over het terrein van Stal Hendrix en daarna steeds door het Raaybos. Aan de Zandberg steekt U de Kwistbeek weer over. U wandelt daarna langs het dal van de Springbeek naar natuurgebied Dubbroek. Verderop in buurtschap Soeterbeek loopt U een tijd langs de Kwistbeek. Nadat U de N273 weer bent overgestoken passeert U de knoop van Tajiri. Ten slotte wandelt U over de Grotestraat terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
65 – 66 - 67 – 90 – 91 – 96 – 84 – 85 – 86 – 74 – 71 – 72 – 70 – 82 – 55 – 16 – 18 – 15 – 50 – 54 – 53 – 61 – 62 – 65 (lengte 13,3 km)

Wandelroute vanuit Baarlo van 15 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Verderop aan de Ingweg steekt U de Kwistbeek over. Bij Kasteel de Berckt gaat U vervolgens linksaf. U loopt verder langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide loopt U langs de sportvelden van Hout-Blerick en passeert U Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout- Blerick richting de Sint-Josephkerk. Verderop wandelt U langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U door natuurgebied Romeinenweerd steeds langs de Maas terug naar Baarlo. In het Berckterveld passeert U een uitkijktoren. Wandelknooppunt 41 laat U links liggen. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. U passeert MAES21 en wandelt verder langs de Maas. Verderop loopt U langs het stuw- en sluizencomplex Baarlo-Belfeld. Vervolgens wandelt U langs de Boshoekerloop en het Haoverpaedje terug naar Baarlo. In Baarlo steekt U de Bosbeek over. Daarna loopt U langs de Kwistbeek terug naar het Kasteelpark. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Petruskerk aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
65 – 66 – 69 – 47 – 45 – 44 – 40 – 46 – 31 – 33 – 76 – 56 – 57 – 77 – 76 – 35 – 37 – 38 – 36 – 34 – 41 – 49 – 39 – 38 – 93 – 92 – 99 – 03 – 98 – 90 – 67 – 66 – 65 (lengte 14,7 km)
Bij hoog water van de Maas zijn de wandelroutes 2505 en 2515 wellicht niet te lopen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Centraal Baarlo Markt 1 5991 AT Baarlo www.centraalbaarlo.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas en wandelnetwerk Venlo
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

25. Wandelen in Baarlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Markt in Baarlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 65 op de hoek van de Markt en de Grotestraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op de Markt. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark ‘t Kempke. Verderop aan de Ingweg steekt U de Kwistbeek over. Bij Kasteel de Berckt gaat U vervolgens rechtsaf. U loopt door tot aan de Maas en gaat verder door natuurgebied Berckterveld. U passeert het veer naar Steijl en wandelt door Vergelt weer terug richting Baarlo. Na de knoop van Tajiri loopt U over de dijk. In Baarlo passeert U vervolgens de Bosbeek, Kasteel de Erp, de Kwistbeek, de watermolen van Baarlo en wasplaats de Sprunk. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij de Sint-Petruskerk aan de Markt. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard) onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Vervolgens loopt U door Baarlo en volgt de loop van de Bosbeek. Daarna wandelt U door buurtschap Oyen en een weids open landschap. Nadat U bij Erckensraay de Bosbeek weer bent overgestoken steekt U verderop de drukke N273 over. U wandelt verder over het terrein van Stal Hendrix. Daarna lang Blokhut de Koeberg door het Raaybos. Verderop in buurtschap Soeterbeek loopt U een tijd langs de Kwistbeek. Nadat U de N273 weer bent overgestoken passeert U de knoop van Tajiri. Ten slotte loopt U door de Grotestraat terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca alleen bij start en finish in Baarlo. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Verderop aan de Ingweg steekt U de Kwistbeek over. Bij Kasteel de Berckt gaat U vervolgens linksaf. U loopt verder langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide loopt U langs de sportvelden van Hout-Blerick en passeert U Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout-Blerick richting de Sint-Josephkerk. Verderop wandelt U langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U door natuurgebied Romeinenweerd steeds langs de Maas terug naar Baarlo. In het Berckterveld passeert U een uitkijktoren. Wandelknooppunt 41 laat U links liggen. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. U passeert MAES21 en wandelt verder langs de Maas. Verderop loopt U langs het stuw- en sluizencomplex Baarlo- Belfeld. Vervolgens wandelt U langs de Boshoekerloop en het Haoverpaedje terug naar Baarlo. In Baarlo steekt U de Bosbeek over. Daarna loopt U langs de Kwistbeek terug naar het Kasteelpark. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Petruskerk aan de Markt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 65 aan de Markt. U loopt over de Markt langs de Sint-Petruskerk in de richting van wandelknooppunt 66. U passeert de wasplaats de Sprunk. Daarna wandelt U door het kasteelpark van Kasteel d’Erp. Vervolgens loopt U door Baarlo en volgt de loop van de Kwistbeek. Nadat U de drukke N273 bent overgestoken wandelt U langs Chateau de Raay. U loopt verder over het terrein van Stal Hendrix en daarna steeds door het Raaybos. Aan de Zandberg steekt U de Kwistbeek weer over. U wandelt daarna langs het dal van de Springbeek naar natuurgebied Dubbroek. Verderop in buurtschap Soeterbeek loopt U een tijd langs de Kwistbeek. Nadat U de N273 weer bent overgestoken passeert U de knoop van Tajiri. Ten slotte wandelt U over de Grotestraat terug naar het startpunt van de wandelroute aan de Markt. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
2505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Markt: 65 - 66 - 47 - 45 - 44 - 40 - 41 - 49 – 39 - 43 - 42 - 95 - 48 - 69 – 66 - 65 (lengte 5,4 km) 2511. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Markt: 65 - 69 – 48 – 98 – 03 – 97 - 02 - 20 - 21 - 12 - 87 - 85 - 84 - 83 - 80 - 81 – 82 - 55 - 54 - 53 - 61 - 62 - 65 (lengte 11,1 km) 2513. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Markt: 65 – 66 - 67 – 90 – 91 – 96 – 84 – 85 – 86 – 74 – 71 – 72 – 70 – 82 – 55 – 16 – 18 – 15 – 50 – 54 – 53 – 61 – 62 – 65 (lengte 13,3 km) 2515. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Markt: 65 – 66 – 69 – 47 – 45 – 44 – 40 – 46 – 31 – 33 – 76 – 56 – 57 – 77 – 76 – 35 – 37 – 38 – 36 – 34 – 41 – 49 – 39 – 38 – 93 – 92 – 99 – 03 – 98 – 90 – 67 – 66 – 65 (lengte 14,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de wandelroutes 2505 en 2515 wellicht niet te lopen. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Baarlo van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Baarlo van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Baarlo van ongeveer 13 kilometer

Wandelroute Baarlo van ongeveer 15 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps