Made with MAGIX by Mat Maessen

26. Wandelen in Baarlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Veer Baarlo-Steyl aan de Vergelt in Baarlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 49 daar waar de Vergelt eindigt bij het veer van Baarlo naar Steyl. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant MAES21. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Baarlo Veer Baarlo-Steyl

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Baarlo van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide langs de sportvelden komt U bij Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout-Blerick richting de Sint-Josephkerk. Daarna wandelt U weer een stukje langs de Springbeek en steekt dan de drukke Baarlosestraat over. U vervolgt via Voortweg en komt langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en laat U wandelknooppunt 41 links liggen. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
49 - 43 - 41 - 40 - 46 - 31 - 33 - 76 - 56 - 57 - 77 - 76 - 35 - 37 - 38 - 36 - 34 - 41 - 49 (lengte 9,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Baarlo van 17 kilometer

49 – 43 – 93 – 92 – 99 – 03 – 98 – 48 – 67 – 65 – 69 – 48 – 95 – 42 – 43 - 41 - 40 - 46 - 31 - 33 - 76 - 56 - 57 - 77 - 76 - 35 - 37 - 38 - 36 - 34 - 41 – 49 (lengte 17,0 km)
Bij hoog water van de Maas zijn deze wandelroutes wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
MAES21 Vergelt 21 5991 PJ Baarlo www.maes21.nl

Wandelroute vanuit Baarlo van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna wandelt U via rustige veldpaden terug naar de Maas. U loopt langs de Maas en passeert het stuw- en sluizencomplex Baarlo-Belfeld. Vervolgens wandelt U langs de Boshoekerloop en het Haoverpaedje naar Baarlo. U volgt de loop van de Bosbeek en passeert Kasteel d’Erp. In het centrum van Baarlo wandelt U over de Markt langs de Sint-Petruskerk, wasplaats de Sprunk en de watermolen door het Kasteelpark d’Erp. Via de Sterrenbosch loopt U Baarlo weer uit. Over de dijk wandelt U daarna naar buurtschap Vergelt. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide langs de sportvelden komt U bij Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout-Blerick richting de Sint-Josephkerk. Verderop wandelt U langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en wandelt U wandelknooppunt 41 links voorbij. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna langs de Berckterbossen en over rustige wegen naar de Maas. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en laat U wandelknooppunt 41 links liggen. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
49 – 43 – 41 – 40 – 46 – 31 – 34 – 41 – 49 (lengte 6,1 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas en Wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

26. Wandelen in Baarlo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Veer Baarlo- Steyl aan de Vergelt in Baarlo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 49 daar waar de Vergelt eindigt bij het veer van Baarlo naar Steyl. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Restaurant MAES21. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna langs de Berckterbossen en over rustige wegen naar de Maas. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en laat U wandelknooppunt 41 links liggen. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide langs de sportvelden komt U bij Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout-Blerick richting de Sint-Josephkerk. Verderop wandelt U langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en wandelt U wandelknooppunt 41 links voorbij. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 2606 Baarlo Korte beschrijving wandelroute 2610 Baarlo Korte beschrijving wandelroute 2617 Baarlo
De wandelroute start bij wandelknooppunt 49 bij het veer van Baarlo naar Steyl. U loopt over Vergelt langs MAES21 in de richting van wandelknooppunt 43. Daarna wandelt U via rustige veldpaden terug naar de Maas. U loopt langs de Maas en passeert het stuw- en sluizencomplex Baarlo-Belfeld. Vervolgens wandelt U langs de Boshoekerloop en het Haoverpaedje naar Baarlo. U volgt de loop van de Bosbeek en passeert Kasteel d’Erp. In het centrum van Baarlo wandelt U over de Markt langs de Sint-Petruskerk, wasplaats de Sprunk en de watermolen door het Kasteelpark d’Erp. Via de Sterrenbosch loopt U Baarlo weer uit. Over de dijk wandelt U daarna naar buurtschap Vergelt. Daarna steekt U de Kwistbeek over en loopt naar de uitkijktoren in het Berckterveld. U passeert Berckterhof, Kasteel de Berckt en Erfgoedlogies d’Ouffenhoff. Na wandelknooppunt 46 gaat U rechtsaf langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide langs de sportvelden komt U bij Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens loopt U langs de Springbeek door Hout-Blerick richting de Sint- Josephkerk. Verderop wandelt U langs visvijver Tangkoel en de Watermeule. Dan loopt U langs de Maas door natuurgebied Romeinenweerd. Verderop passeert U in het Berckterveld weer de uitkijktoren en wandelt U wandelknooppunt 41 links voorbij. Vlak voor het veer van Baarlo naar Steyl steekt U de Kwistbeek over. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij MAES21. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
2606. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Veer Baarlo- Steyl: 49 – 43 – 41 – 40 – 46 – 31 – 34 – 41 – 49 (lengte 6,1 km) 2610. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Veer Baarlo- Steyl: 49 - 43 - 41 - 40 - 46 - 31 - 33 - 76 - 56 - 57 - 77 - 76 - 35 - 37 - 38 - 36 - 34 - 41 - 49 (lengte 9,9 km) 2617. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Baarlo Veer Baarlo- Steyl: 49 – 43 – 93 – 92 – 99 – 03 – 98 – 48 – 67 – 65 – 69 – 48 – 95 – 42 – 43 - 41 - 40 - 46 - 31 - 33 - 76 - 56 - 57 - 77 - 76 - 35 - 37 - 38 - 36 - 34 - 41 – 49 (lengte 17,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn deze wandelroutes wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.