Made with MAGIX by Mat Maessen

35. Wandelen in Herkenbosch

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij Kasteel Daelenbroeck vlakbij wandelknooppunt 30 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roerdalen op de hoek van de Kasteellaan en de onverharde Oortjesveldweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Deze parkeerplaats is alleen te bereiken via de Riemenweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Herkenbosch van 5 kilometer

De wandelroute start bij Kasteel Daelenbroeck aan de Kasteellaan 2 in Herkenbosch. U loopt langs de parkeerplaats over de rechte Kasteellaan naar wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en Weg van de Riemer. U loopt daarna over de onverharde Weg van de Riemer in de richting van wandelknooppunt 20. U passeert de propeller van Herkenbosch en Beatrixhof en volgt steeds de Herkenbosseroheweg die parallel loopt aan de Roer. Bij wandelknooppunt 15 gaat U linksaf en volgt U de onverharde Muyterts Veldweg. Daarna wandelt U door het centrum van Herkenbosch en passeert de Sebastianuskerk. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
Kasteel - 30 - 20 - 16 - 15 - 14 - 18 - 33 - 32 - 31 - 30 - Kasteel (lengte 4,9 km)

Wandelroute vanuit Herkenbosch van 11 kilometer

De wandelroute start bij Kasteel Daelenbroeck aan de Kasteellaan 2 in Herkenbosch. U loopt langs de parkeerplaats over de rechte Kasteellaan naar wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en de Weg van de Riemer. Daarna loopt over de onverharde Oortjensveldweg in de richting van wandelknooppunt 29. U wandelt Herkenbosch uit en steekt de drukke Keulsebaan over en volgt de Melicker Venweg. U wandelt nu steeds door het Nationaal Park de Meinweg. U steekt de voormalige spoorlijn de IJzeren Rijn over en komt bij het prachtige Melickerven en de Vogelkooi. Verderop passeert U Rijstal Venhof. Door de Zandbergen loopt U naar het Bezoekerscentrum de Meinweg. Daarna steekt U weer de drukke Keulsebaan over. U wandelt vervolgens langs het Herkenbosscherbroek en de Turfkoelen. Ten slotte loopt U langs de Propeller van Herkenbosch terug naar het startpunt bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Kasteel - 30 - 29 - 28 - 27 - 52 - 51 - 50 - 25 - 60 - 39 - 62 - 24 - 21 - 41 - 20 - 30 - Kasteel (lengte 10,6 km)

Wandelroute vanuit Herkenbosch van 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en de onverharde Weg van de Riemer. U loopt over de onverharde Oortjensveldweg in de richting van wandelknooppunt 29. Vlak voor wandelknooppunt 29 neemt U het onverharde pad rechtsaf richting wandelknooppunt 24. U steekt de drukke N570 over en wandelt verder langs het Bezoekerscentrum de Meinweg. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige bosgebied van Nationaal Park de Meinweg tot aan parkeerplaats de Kivit. Na de Kivit steekt U de drukke N570 over. Na wandelknooppunt 80 kunt U (voor horeca) eventueel even van de route afwijken door naar de Gitstappermolen te lopen. U pakt daarna de route weer op en wandelt door het gehucht Etsberg. Na wandelknooppunt 41 loopt U langs de Roer door het Roerdal terug naar Herkenbosch. Ten slotte wandelt U langs de Propeller van Herkenbosch terug naar het startpunt van de wandelroute bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Kasteel - 30 – 29 – 24 – 62 – 39 - 60 - 64 - 71 - 72 - 73 - 28 - 80 - 23 - 22 – 42 – 41 - 20 - 30 – Kasteel (lengte 12,1 km)
In de wandelroute 3512 kunnen de wandelpaden langs de Roer drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroute 3512 loopt U voor een bezoek aan horeca halverwege na wandelknooppunt 80 even rechtdoor over de Gitstappermolenweg naar de Gitstappermolen.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Map Naar Google Map
Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck Kasteellaan 2 6075 EZ Herkenbosch www.daelenbroeck.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roerdalen
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

35. Wandelen in

Herkenbosch

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij Kasteel Daelenbroeck vlakbij wandelknooppunt 30 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roerdalen op de hoek van de Kasteellaan en de onverharde Oortjesveldweg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Deze parkeerplaats is alleen te bereiken via de Riemenweg. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij Kasteel Daelenbroeck aan de Kasteellaan 2 in Herkenbosch. U loopt langs de parkeerplaats over de rechte Kasteellaan naar wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en Weg van de Riemer. U loopt daarna over de onverharde Weg van de Riemer in de richting van wandelknooppunt 20. U passeert de propeller van Herkenbosch en Beatrixhof en volgt steeds de Herkenbosseroheweg die parallel loopt aan de Roer. Bij wandelknooppunt 15 gaat U linksaf en volgt U de onverharde Muyterts Veldweg. Daarna wandelt U door het centrum van Herkenbosch en passeert de Sebastianuskerk. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij Kasteel Daelenbroeck aan de Kasteellaan 2 in Herkenbosch. U loopt langs de parkeerplaats over de rechte Kasteellaan naar wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en de Weg van de Riemer. Daarna loopt over de onverharde Oortjensveldweg in de richting van wandelknooppunt 29. U wandelt Herkenbosch uit en steekt de drukke Keulsebaan over en volgt de Melicker Venweg. U wandelt nu steeds door het Nationaal Park de Meinweg. U steekt de voormalige spoorlijn de IJzeren Rijn over en komt bij het prachtige Melickerven en de Vogelkooi. Verderop passeert U Rijstal Venhof. Door de Zandbergen loopt U naar het Bezoekerscentrum de Meinweg. Daarna steekt U weer de drukke Keulsebaan over. U wandelt vervolgens langs het Herkenbosscherbroek en de Turfkoelen. Ten slotte loopt U langs de Propeller van Herkenbosch terug naar het startpunt bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 op de hoek van de Kasteellaan en de onverharde Weg van de Riemer. U loopt over de onverharde Oortjensveldweg in de richting van wandelknooppunt 29. Vlak voor wandelknooppunt 29 neemt U het onverharde pad rechtsaf richting wandelknooppunt 24. U steekt de drukke N570 over en wandelt verder langs het Bezoekerscentrum de Meinweg. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige bosgebied van Nationaal Park de Meinweg tot aan parkeerplaats de Kivit. Na de Kivit steekt U de drukke N570 over. Na wandelknooppunt 80 kunt U (voor horeca) eventueel even van de route afwijken door naar de Gitstappermolen te lopen. U pakt daarna de route weer op en wandelt door het gehucht Etsberg. Na wandelknooppunt 41 loopt U langs de Roer door het Roerdal terug naar Herkenbosch. Ten slotte wandelt U langs de Propeller van Herkenbosch terug naar het startpunt van de wandelroute bij Kasteel Daelenbroeck. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
3505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roerdalen startplaats Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck: Kasteel - 30 - 20 - 16 - 15 - 14 - 18 - 33 - 32 - 31 - 30 – Kasteel (lengte 4,9 km) 3511. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roerdalen startplaats Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck: Kasteel - 30 - 29 - 28 - 27 - 52 - 51 - 50 - 25 - 60 - 39 - 62 - 24 - 21 – 41 - 20 - 30 – Kasteel (lengte 10,6 km) 3512. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roerdalen startplaats Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck: Kasteel - 30 – 29 – 24 – 62 – 39 - 60 - 64 - 71 - 72 - 73 - 28 - 80 - 23 - 22 – 42 – 41 - 20 - 30 – Kasteel (lengte 12,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

In de wandelroute 3512 kunnen de wandelpaden langs de Roer drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroute 3512 loopt U voor een bezoek aan horeca halverwege na wandelknooppunt 80 even rechtdoor over de Gitstappermolenweg naar de Gitstappermolen.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Herkenbosch van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Herkenbosch van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Herkenbosch van ongeveer 12 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Map Naar Google Map Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps