Made with MAGIX by Mat Maessen

80. Wandelen in Swalmen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 13 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Herberg de Bos in Swalmen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Swalmen Herberg de Bos

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Swalmen van 4 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U steekt de drukke Bosstraat over en ziet schuin rechts tegenover Herberg de Bos, aan het fietspad langs de Bosstraat, wandelknooppunt 76 liggen. U loopt het onverharde bospad in dat recht tegenover wandelknooppunt 76 ligt, in de richting van wandelknooppunt 77. Tijdens deze route wandelt U door het Swalmdal. Eerst wandelt U zuidwaarts van de Swalm door natuurgebied de Hout. Daarna loopt U noordwaarts van de Swalm, door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. terug naar het startpunt bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
76 - 77 - 78 - 55 - 56 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 4,4 km)

Wandelroute vanuit Swalmen van 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en blijft de Swalmdal steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Dan steekt U de Rijksweg en de Swalm over en komt in het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 10,7 km)

Wandelroute vanuit Swalmen van 15 kilometer

76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 15,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Herberg de Bos Bosstraat 115 6071 PX Swalmen www.herbergdebos.nl
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en blijft de Swalmdal steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Daarna steekt U de Rijksweg over en blijft steeds de Swalm volgen. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U wandelt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Swalm drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE SWALMEN

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en loopt daarna over rustige veld- en boswegen langs de grens met Duitsland. U passeert diverse grenspalen. Daarna loopt U terug naar het Swalmdal. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Dan steekt U de Rijksweg en de Swalm over en komt in het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
76 - 75 - 83 – 84 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 12,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

80. Wandelen in

Swalmen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 13 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Herberg de Bos in Swalmen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U steekt de drukke Bosstraat over en ziet schuin rechts tegenover Herberg de Bos, aan het fietspad langs de Bosstraat, wandelknooppunt 76 liggen. U loopt het onverharde bospad in dat recht tegenover wandelknooppunt 76 ligt, in de richting van wandelknooppunt 77. Tijdens deze route wandelt U door het Swalmdal. Eerst wandelt U zuidwaarts van de Swalm door natuurgebied de Hout. Daarna loopt U noordwaarts van de Swalm, door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. terug naar het startpunt bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en blijft de Swalmdal steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Dan steekt U de Rijksweg en de Swalm over en komt in het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint- Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en loopt daarna over rustige veld- en boswegen langs de grens met Duitsland. U passeert diverse grenspalen. Daarna loopt U terug naar het Swalmdal. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Dan steekt U de Rijksweg en de Swalm over en komt in het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond op de parkeerplaats van Herberg de Bos aan de Bosstraat in Swalmen. U loopt over het onverharde pad langs het terrein van Herberg de Bos in de richting van wandelknooppunt 75. U wandelt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm over en blijft de Swalmdal steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt naar Swalmen. Daarna steekt U de Rijksweg over en blijft steeds de Swalm volgen. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U wandelt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. U wandelt over de Markt en passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk. Daarna steekt U de Swalm weer over en loopt verder door het parkje langs de Swalm. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg en de Swalm weer over en loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt daarna de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U eindigt de wandelroute weer bij Herberg de Bos. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
8004. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Herberg de Bos: 76 - 77 - 78 - 55 - 56 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 4,4 km) 8011. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Herberg de Bos: 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 10,7 km) 8013. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © SWALMEN startplaats Swalmen Herberg de Bos: 76 - 75 - 83 – 84 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 12,7 km) 8015. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Herberg de Bos: 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 - 60 - 61 - 77 - 76 (lengte 15,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Swalm drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Swalmen van ongeveer 4 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 13 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 15 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes