Made with MAGIX by Mat Maessen

81. Wandelen in Roermond

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats grens Maalbroek. Dit is bij het hotel aan Maalbroek 102 vlak voor de Duitse grens aan de paralelweg van de N280. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het hotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Roermond grens Maalbroek

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Roermond van 7 kilometer

De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U over rustige wegen in de richting van Asenray. Verderop wandelt U langs de Maasnielderbeek. Ten slotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Hotel - 86 – 87 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 6,5 km)

Wandelroute vanuit Roermond van 11 kilometer

De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje langs uitkijktoren het Spik. U passeert verderop het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U door het Turfbroek. Ten slotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Hotel - 86 – 87 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 – 74 – 76 – 09 – 82 – 83 – 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 11,0 km)

Wandelroute vanuit Roermond van 17 kilometer

De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje langs uitkijktoren het Spik. U passeert het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek en komt langs Camping het Spikkerdal. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U loopt om het Blankwater en passeert verderop Plantage Blankwater. Daarna wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. Ten slotte steekt U de drukke N280 over en loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 15 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Hotel - 86 – 87 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 – 74 – 70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 16,6 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Grenskiosk Maalbroek Maalbroek 106 D 6042 KN Roermond
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

81. Wandelen in

Roermond

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats grens Maalbroek. Dit is bij het hotel aan Maalbroek 102 vlak voor de Duitse grens aan de paralelweg van de N280. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het hotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U over rustige wegen in de richting van Asenray. Verderop wandelt U langs de Maasnielderbeek. Ten slotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje langs uitkijktoren het Spik. U passeert verderop het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U door het Turfbroek. Ten slotte loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij het hotel aan de Maalbroek. U loopt over de Maalbroek in de richting van de Duitse grens. Voor de Duitse grens neemt u het onverharde pad achter langs het hotel. Bij wandelknooppunt 86 gaat U rechtsaf door het klaphek en wandelt U door natuurgebied het Veen in de richting van Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 80 loopt U door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje langs uitkijktoren het Spik. U passeert het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek en komt langs Camping het Spikkerdal. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U loopt om het Blankwater en passeert verderop Plantage Blankwater. Daarna wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. Ten slotte steekt U de drukke N280 over en loopt U door een open landschap terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish en alleen na ongeveer 15 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
8107. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond grens Maalbroek: Hotel - 86 – 87 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 6,5 km) 8111. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond grens Maalbroek: Hotel - 86 – 87 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 – 74 – 76 – 09 – 82 – 83 – 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 11,0 km) 8117. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond grens Maalbroek: Hotel - 86 – 87 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 – 74 – 70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 – richting 86 tot Hotel (lengte 16,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Roermond van ongeveer 7 kilometer

Wandelroute Roermond van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Roermond van ongeveer 17 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes