Made with MAGIX by Mat Maessen

43. Wandelen in Boekend

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Bekkerie te Boekend. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Venlo voor de Bekkerie op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg in Boekend. Parkeren kunt U bij de grote parkeerplaats bij Sportpark Maassenhof aan de Heymansstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Boekend de Bekkerie

De Bekkerie Heymansstraat 128a 5927 NS Boekend www.debekkerie.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Boekend van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Huiskampweg in de richting van wandelknooppunt 42. Daar passeert U het Museum van Wasrol tot DVD. Vervolgens wandelt U Boekend uit en steekt de Everlose Beek over. Verderop loopt U langs de Everlose Beek naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 42 - 41 - 40 - 44 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 5,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Boekend van 9 kilometer

Startbord - 45 - 46 - 70 - 99 - 95 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 9,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Boekend van 16 kilometer

Startbord - 45 - 46 - 70 - 99 - 79 - 96 – 75 - 25 - 97 - 11 - 12 - 15 – 18 - 13 - 10 – 11 - 58 - 57 - 81 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 15,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Heymansstraat in de richting van wandelknooppunt 45 en passeert Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U loopt verder langs Crematorium Venlo en over Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. Verderop steekt U de Everlose Beek over en wandelt U verder langs de Crayelheide. U passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Heymansstraat in de richting van wandelknooppunt 45 en passeert Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. U wandelt daarna langs en door het Dubbroek dat door het Limburgs Landschap wordt beheerd. U passeert Zorgboerderij Dubbroek. Vervolgens steekt U de drukke N275 weer over. (Hier ziet U rechts Restaurant Boszicht liggen). U loopt verder langs de Everlose Beek in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venlo en wandelnetwerk Peel en Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

43. Wandelen in

Boekend

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Bekkerie te Boekend. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Venlo voor de Bekkerie op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg in Boekend. Parkeren kunt U bij de grote parkeerplaats bij Sportpark Maassenhof aan de Heymansstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Huiskampweg in de richting van wandelknooppunt 42. Daar passeert U het Museum van Wasrol tot DVD. Vervolgens wandelt U Boekend uit en steekt de Everlose Beek over. Verderop loopt U langs de Everlose Beek naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Heymansstraat in de richting van wandelknooppunt 45 en passeert Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U steekt de N275 over en wandelt verder door het bos. Verderop loopt U langs de Springbeek. U wandelt daarna langs en door het Dubbroek dat door het Limburgs Landschap wordt beheerd. U passeert Zorgboerderij Dubbroek. Vervolgens steekt U de drukke N275 weer over. (Hier ziet U rechts Restaurant Boszicht liggen). U loopt verder langs de Everlose Beek in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U over de Crayelheide en passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
4306. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Boekend de Bekkerie: Startbord - 42 - 41 - 40 - 44 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 5,7 km) 4309. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Boekend de Bekkerie: Startbord - 45 - 46 - 70 - 99 - 95 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 9,3 km) 4316. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Boekend de Bekkerie: Startbord - 45 - 46 - 70 - 99 - 79 - 96 – 75 - 25 - 97 - 11 - 12 - 15 – 18 - 13 - 10 – 11 - 58 - 57 - 81 - 90 - 89 - 66 - 69 - 68 - 67 - 32 - 31 - 28 - 42 - richting 45 tot startbord (lengte 15,7 km)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Heymansstraat en de Huiskampweg. U loopt over de Heymansstraat in de richting van wandelknooppunt 45 en passeert Boostenhof, Sportpark Maassenhof en Hotel Maashof. Vervolgens loopt U Boekend uit en passeert Begraafplaats de Blerickse Bergen. U loopt verder langs Crematorium Venlo en over Natuurbegraafplaats Venlo- Maasbree. Verderop steekt U de Everlose Beek over en wandelt U verder langs de Crayelheide. U passeert Boerderij Achter de Kockerse. U steekt weer de Everlose Beek over en volgt de loop van de Everlose Beek door de Blerickse Bergen naar boerderij de Voorste Kockerse. Daarna wandelt U door natuurgebied Koelbroek. Nadat U de Krayelsebeek bent overgestoken loopt U verder langs de Everlose Beek. Daarna loopt U door Boekend en passeert U Museum van Wasrol tot DVD. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij de Bekkerie in Boekend. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Boekend van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Boekend van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Boekend van ongeveer 16 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX