Made with MAGIX by Mat Maessen

49. Wandelen in Velden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10, 14 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Andreaskerk in Velden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelknooppunt 10 en het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat in Velden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Markt en de Dorpsstraat. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Velden Sint Andreaskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Velden van 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
10 - 09 - 03 - 40 - 39 - 02 - 10 (lengte 6,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Velden van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Vervolgens loopt U onder het viaduct van de A67 door. U wandelt verder door buurtschap Genooi en passeert de Kapel van Genooi. Daarna loopt U door natuurgebied Océ-Weerd. Bij wandelknooppunt 38 neemt U het pad schuin rechts langs de uiterwaarden van de Maas. Na het viaduct onder de A67 te zijn gepasseerd gaat U weldra naar rechts. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
10 - 09 - 03 - 40 - 41 - 38 - 39 - 02 - 10 (lengte 9,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Velden van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. U loopt vervolgens door natuurgebied het Zwarte Water en door buurtschap Schandelo. Daarna wandelt U langs de Venkoelen. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Vervolgens loopt U onder het viaduct van de A67 door. U wandelt verder door buurtschap Genooi en passeert de Kapel van Genooi. Daarna loopt U door natuurgebied Océ-Weerd. Bij wandelknooppunt 38 neemt U het pad schuin rechts langs de uiterwaarden van de Maas. Na het viaduct onder de A67 te zijn gepasseerd gaat U weldra naar rechts. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 9 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
10 - 09 - 03 – 05 – 06 – 49 – 04 – 03 - 40 - 41 - 38 - 39 - 02 - 10 (lengte 14,0 km)
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Het laarzenpad langs de Scheidgraaf in wandelroute 4915 kan erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Kwalitaria Velden Markt 7 5941 GA Velden www.kwalitaria.nl

Wandelroute vanuit Velden van 15 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
10 - 11 - 12 - 13 - 14 – 80 – 24 – 23 – 29 – 11 – 12 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 17 - 15 - 16 – 09 - 10 (lengte 15,4 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Kloosterstraat in de richting van wandelknooppunt 11. Daarna volgt U de Veerweg naar de Maas en wandelt U over de Maasveldweg langs de Maas. In buurtschap Hasselt passeert U hoeve Conenhof en streekboerderij Hanssenhof. Bij de Maria Hoeve volgt U Hasselt en steekt U de drukke N271 over. U loopt nu door buurtschap Hasselderheide. Daarna wandelt U langs het Openluchttheater Velden over Landgoed Den Bruges naar buurtschap Bong. Verderop loopt U door het bos van de Schandelosche Heide. Vervolgens loopt U door het gevarieerde natuurgebied de Ravenvennen dat wordt beheerd door Stichting Het Limburgs Landschap. Nadat U de visvijver bent gepasseerd, steekt U het Straelens Broek over en komt U in natuurgebied Lommerheide. Bij de Nederland-Duitse grens staat bij Jagersrust een beeld van de Gekke Maondaagvierder. Daarna loopt U door natuurgebied Vreewater langs de drassige Scheidgraaf. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar buurtschap Schandelo. U steekt de Schandelose Beek en de Latbeek over en volgt het pad langs de bosrand naar buurtschap Vilgert. Ten slotte passeert U het sportcomplex van Velden en wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

49. Wandelen in Velden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10, 14 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Andreaskerk in Velden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelknooppunt 10 en het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat in Velden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Markt en de Dorpsstraat. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. U loopt vervolgens door natuurgebied het Zwarte Water en door buurtschap Schandelo. Daarna wandelt U langs de Venkoelen. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Vervolgens loopt U onder het viaduct van de A67 door. U wandelt verder door buurtschap Genooi en passeert de Kapel van Genooi. Daarna loopt U door natuurgebied Océ-Weerd. Bij wandelknooppunt 38 neemt U het pad schuin rechts langs de uiterwaarden van de Maas. Na het viaduct onder de A67 te zijn gepasseerd gaat U weldra naar rechts. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 9 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Kloosterstraat in de richting van wandelknooppunt 11. Daarna volgt U de Veerweg naar de Maas en wandelt U over de Maasveldweg langs de Maas. In buurtschap Hasselt passeert U hoeve Conenhof en streekboerderij Hanssenhof. Bij de Maria Hoeve volgt U Hasselt en steekt U de drukke N271 over. U loopt nu door buurtschap Hasselderheide. Daarna wandelt U langs het Openluchttheater Velden over Landgoed Den Bruges naar buurtschap Bong. Verderop loopt U door het bos van de Schandelosche Heide. Vervolgens loopt U door het gevarieerde natuurgebied de Ravenvennen dat wordt beheerd door Stichting Het Limburgs Landschap. Nadat U de visvijver bent gepasseerd, steekt U het Straelens Broek over en komt U in natuurgebied Lommerheide. Bij de Nederland-Duitse grens staat bij Jagersrust een beeld van de Gekke Maondaagvierder. Daarna loopt U door natuurgebied Vreewater langs de drassige Scheidgraaf. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar buurtschap Schandelo. U steekt de Schandelose Beek en de Latbeek over en volgt het pad langs de bosrand naar buurtschap Vilgert. Ten slotte passeert U het sportcomplex van Velden en wandelt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en alleen na ongeveer 9 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 10 op de hoek van de Markt en de Dorpsstraat bij de Sint-Andreaskerk in het centrum van Velden. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 09 en steekt de drukke N271 over. Daarna wandelt U door Velden naar natuurgebied het Zwarte Water. U loopt vervolgens door natuurgebied het Zwarte Water en door buurtschap Schandelo. Daarna wandelt U langs de Venkoelen. Nadat U camping de Krosselt en partycentrum Taurus bent gepasseerd steekt U de N271 weer over. U wandelt verder door buurtschap Krosselt en komt langs Camping de Weerd. Vervolgens loopt U onder het viaduct van de A67 door. U wandelt verder door buurtschap Genooi en passeert de Kapel van Genooi. Daarna loopt U door natuurgebied Océ-Weerd. Bij wandelknooppunt 38 neemt U het pad schuin rechts langs de uiterwaarden van de Maas. Na het viaduct onder de A67 te zijn gepasseerd gaat U weldra naar rechts. Verderop passeert U de Laarberg en het beeld van een Gekke Maondaagvierder. U wandelt vervolgens door buurtschap ’t Vorst en langs de Molenbeek. Ten slotte komt U weer in Velden en loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Andreaskerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 9 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
4907. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Velden Sint Andreaskerk: 10 - 09 - 03 - 40 - 39 - 02 - 10 (lengte 6,6 km) 4910. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Velden Sint Andreaskerk: 10 - 09 - 03 - 40 - 41 - 38 - 39 - 02 - 10 (lengte 9,7 km) 4914. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Velden Sint Andreaskerk: 10 - 09 - 03 – 05 – 06 – 49 – 04 – 03 - 40 - 41 - 38 - 39 - 02 - 10 (lengte 14,0 km) 4915. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Velden Sint Andreaskerk: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 – 80 – 24 – 23 – 29 – 11 – 12 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 17 - 15 - 16 – 09 - 10 (lengte 15,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Het laarzenpad langs de Scheidgraaf in wandelroute 4915 kan erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Velden van ongeveer 7 kilometer

Wandelroute Velden van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Velden van ongeveer 14 kilometer

Wandelroute Velden van ongeveer 15 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps