Made with MAGIX by Mat Maessen

51. Wandelen in Arcen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Resort Arcen te Arcen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Venlo bij Resort Arcen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Resort Arcen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Arcen Resort Arcen

Resort Arcen Dorperheideweg 12 5944 NK Arcen www.resort-arcen.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Arcen van 6 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Daarna neemt U schuin links de Walbeckerweg. U wandelt vervolgens door natuurgebied Maasduinen langs Fossa Eugenia en Fort Hazepoot. Daarna loopt U om het Straelensbroek. U loopt langs de grens met Duitsland en steekt de Lingsforterbeek over. Bij wandelknooppunt 34 staat een uitkijktoren met een mooi uitzicht over het Straelens Schuitwater. Daarna wandelt U over de Leeremarksche Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg weer terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord - 37 - 73 - 36 - 35 - 34 - 79 - 38 - 37 - richting 41 tot startbord (lengte 5,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Arcen van 10 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Vervolgens steekt U de Lingsforterbeek over en blijft de loop van die beek steeds volgen tot wandelknooppunt 44. U komt door buurtschap Zandhoek en Brandemolen. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Boerenheide en langs Camping Klein Vink. Verderop komt U bij Roompot Vakantiepark Klein Vink. U loopt verder over het terrein van Klein Vink en het nieuwbouwproject Villa Parc Arcen. Aan het eind gaat U bij de Dorperheideweg linksaf over het fietspad en na 200 meter gaat U dan rechtsaf door het klaphek door natuurgebied de Dorperheide. Dit prachtige natuurgebied is ontstaan door zandwinning. Na grenspaal 498 volgt U steeds de Grensweg. U wandelt langs Visvijver ’t Grenswater en Residence Arcen Spa. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 68 - 69 - 43 - 41 - richting 37 tot startbord (lengte 10,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Arcen van 14 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Daarna neemt U schuin links de Walbeckerweg. U wandelt vervolgens door natuurgebied Maasduinen langs Fossa Eugenia en Fort Hazepoot. Daarna loopt U om het Straelensbroek. U loopt langs de grens met Duitsland en steekt de Lingsforterbeek over. Bij wandelknooppunt 34 staat een uitkijktoren met een mooi uitzicht over het Straelens Schuitwater. Daarna wandelt U over de Leeremarksche Heide. Verderop wandelt U weer langs de Lingsforterbeek. Daarna loopt U door buurtschap Zandhoek en Brandemolen. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Boerenheide en langs Camping Klein Vink. Verderop komt U bij Roompot Vakantiepark Klein Vink. U loopt verder over het terrein van Klein Vink en het nieuwbouwproject Villa Parc Arcen. Aan het eind gaat U bij de Dorperheideweg linksaf over het fietspad en na 200 meter gaat U dan rechtsaf door het klaphek door natuurgebied de Dorperheide. Dit prachtige natuurgebied is ontstaan door zandwinning. Na grenspaal 498 volgt U steeds de Grensweg. U wandelt langs Visvijver ’t Grenswater en Residence Arcen Spa. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Startbord - 37 - 73 - 36 - 35 - 34 - 79 - 38 - 39 - 40 - 44 - 68 - 69 - 43 - 41 - richting 37 tot startbord (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Lingsforterbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

51. Wandelen in Arcen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Resort Arcen te Arcen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Venlo bij Resort Arcen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Resort Arcen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Daarna neemt U schuin links de Walbeckerweg. U wandelt vervolgens door natuurgebied Maasduinen langs Fossa Eugenia en Fort Hazepoot. Daarna loopt U om het Straelensbroek. U loopt langs de grens met Duitsland en steekt de Lingsforterbeek over. Bij wandelknooppunt 34 staat een uitkijktoren met een mooi uitzicht over het Straelens Schuitwater. Daarna wandelt U over de Leeremarksche Heide. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg weer terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Vervolgens steekt U de Lingsforterbeek over en blijft de loop van die beek steeds volgen tot wandelknooppunt 44. U komt door buurtschap Zandhoek en Brandemolen. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Boerenheide en langs Camping Klein Vink. Verderop komt U bij Roompot Vakantiepark Klein Vink. U loopt verder over het terrein van Klein Vink en het nieuwbouwproject Villa Parc Arcen. Aan het eind gaat U bij de Dorperheideweg linksaf over het fietspad en na 200 meter gaat U dan rechtsaf door het klaphek door natuurgebied de Dorperheide. Dit prachtige natuurgebied is ontstaan door zandwinning. Na grenspaal 498 volgt U steeds de Grensweg. U wandelt langs Visvijver ’t Grenswater en Residence Arcen Spa. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Venlo aan de ingang van Resort Arcen. U loopt over het fietspad langs de Dorperheideweg in de richting van wandelknooppunt 37. Daarna neemt U schuin links de Walbeckerweg. U wandelt vervolgens door natuurgebied Maasduinen langs Fossa Eugenia en Fort Hazepoot. Daarna loopt U om het Straelensbroek. U loopt langs de grens met Duitsland en steekt de Lingsforterbeek over. Bij wandelknooppunt 34 staat een uitkijktoren met een mooi uitzicht over het Straelens Schuitwater. Daarna wandelt U over de Leeremarksche Heide. Verderop wandelt U weer langs de Lingsforterbeek. Daarna loopt U door buurtschap Zandhoek en Brandemolen. Vervolgens wandelt U door het bosgebied van de Boerenheide en langs Camping Klein Vink. Verderop komt U bij Roompot Vakantiepark Klein Vink. U loopt verder over het terrein van Klein Vink en het nieuwbouwproject Villa Parc Arcen. Aan het eind gaat U bij de Dorperheideweg linksaf over het fietspad en na 200 meter gaat U dan rechtsaf door het klaphek door natuurgebied de Dorperheide. Dit prachtige natuurgebied is ontstaan door zandwinning. Na grenspaal 498 volgt U steeds de Grensweg. U wandelt langs Visvijver ’t Grenswater en Residence Arcen Spa. Ten slotte loopt U over het fietspad langs de Dorperheideweg terug naar het startpunt bij Resort Arcen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
5106. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Arcen Resort Arcen: Startbord - 37 - 73 - 36 - 35 - 34 - 79 - 38 - 37 - richting 41 tot startbord (lengte 5,9 km) 5110. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Arcen Resort Arcen: Startbord - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 68 - 69 - 43 - 41 - richting 37 tot startbord (lengte 10,3 km) 5114. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Arcen Resort Arcen: Startbord - 37 - 73 - 36 - 35 - 34 - 79 - 38 - 39 - 40 - 44 - 68 - 69 - 43 - 41 - richting 37 tot startbord (lengte 14,0 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Lingsforterbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Arcen van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Arcen van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Arcen van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps