Made with MAGIX by Mat Maessen

55. Wandelen in Geijsteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Parkeerplaats Voortweg in Geijsteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan de parkeerplaats aan de Voortweg in Geijsteren. Aan de Voortweg zijn voldoende parkeerplaatsen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Geijsteren Parkeerplaats Voortweg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Geijsteren van 5 kilometer

De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve-Vrouw-van-Heimwee-en-Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Startbord – 28 – 29 – 03 – 33 – 20 – 21 – 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 5,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Geijsteren van 12 kilometer

De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. U passeert de Rosmolen en de Rosmolen Weide. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Boshuizerbergen. Verderop op Landgoed Geijsteren passeert U de Sint Willibrorduskapel. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve- Vrouw-van-Heimwee-en-Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Startbord – 28 – 29 – 03 – 33 – 20 – 21 – 22 – 12 - 10 – 09 – 08 – 07 – 99 – 23 – 24 - 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 11,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE GEIJSTEREN

De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U door de Nieuwlandse Bossen. Daarna loopt U langs Golf- en Countryclub Geijsteren en het Geysterch Ven. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. U passeert de Rosmolen en de Rosmolen Weide. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Boshuizerbergen. Verderop op Landgoed Geijsteren passeert U de Sint Willibrorduskapel. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve-Vrouw-van-Heimwee-en-Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Startbord – 28 – 29 – 60 – 05 – 04 - 03 – 33 – 20 – 21 – 22 – 12 - 10 – 09 – 08 – 07 – 99 – 23 – 24 - 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 14,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Hoeve de Boogaard Wanssumseweg 1 5862 AA Geijsteren www.hoevedeboogaard.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer kunnen sommige onverharde paden drassig zijn. Bij warm weer zijn de paden in de Boshuizerbergen in de wandelroutes 5512 en 5514 erg zanderig.

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venray
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

55. Wandelen in

Geijsteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Parkeerplaats Voortweg in Geijsteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan de parkeerplaats aan de Voortweg in Geijsteren. Aan de Voortweg zijn voldoende parkeerplaatsen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve-Vrouw-van- Heimwee-en-Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
5505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Geijsteren Parkeerplaats Voortweg: Startbord – 28 – 29 – 03 – 33 – 20 – 21 – 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 5,0 km) 5512. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Geijsteren Parkeerplaats Voortweg: Startbord – 28 – 29 – 03 – 33 – 20 – 21 – 22 – 12 - 10 – 09 – 08 – 07 – 99 – 23 – 24 - 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 11,7 km) 5514. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © GEIJSTEREN startplaats Geijsteren Parkeerplaats Voortweg: Startbord – 28 – 29 – 60 – 05 – 04 - 03 – 33 – 20 – 21 – 22 – 12 - 10 – 09 – 08 – 07 – 99 – 23 – 24 - 25 – 31 - 26 – 27 – richting 28 tot startbord Voortweg (lengte 14,4 km)
De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. U passeert de Rosmolen en de Rosmolen Weide. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Boshuizerbergen. Verderop op Landgoed Geijsteren passeert U de Sint Willibrorduskapel. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve-Vrouw-van- Heimwee-en-Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij het overzichtsbord van wandelnetwerk Venray Geijsteren aan het begin van de parkeerplaats aan de Voortweg net buiten de bebouwde kom van Geijsteren. U loopt over de Voort in de richting van Hoeve de Boogaard. Aan de Monendijk passeert U de Mariakapel. Vervolgens wandelt U door de Nieuwlandse Bossen. Daarna loopt U langs Golf- en Countryclub Geijsteren en het Geysterch Ven. Vervolgens wandelt U steeds over Landgoed Geijsteren en langs de Oostrumse Beek. U passeert de Rosmolen en de Rosmolen Weide. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Boshuizerbergen. Verderop op Landgoed Geijsteren passeert U de Sint Willibrorduskapel. Aan de Wilbertsweg passeert U de Onze-Lieve-Vrouw-van-Heimwee-en- Verlangenkapel. Daarna loopt U over de dijk naar het Wegkruis bij de Voort. Verderop wandelt U langs het Kasteel Geijsteren. Ten slotte loopt U over de Brug bij Sjeng terug naar de startplaats aan de Voortweg. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer kunnen sommige onverharde paden drassig zijn. Bij warm weer zijn de paden in de Boshuizerbergen in de wandelroutes 5512 en 5514 erg zanderig.

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Geijsteren van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Geijsteren van ongeveer 12 kilometer

Wandelroute Geijsteren van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes