Made with MAGIX by Mat Maessen

56. Wandelen in Wanssum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Brug over ’t Broek in het centrum van Wanssum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 14 aan het onverharde pad ter hoogte van de kruising van de Venrayseweg met de Geijsterseweg in Wanssum. Aan de Venrayseweg is een grote parkeerplaats van de sportvelden. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Wanssum Brug Over ‘t Broek

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Wanssum van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Meerlo. Voordat U Meerlo bereikt loopt U de Holstraat in. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 5,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Wanssum van 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Blitterswijk. In het centrum van Blitterswijk passeert U de Sint Annaschool met de Sculptuur Saamhorigheid en de OLV Geboortekerk. Langs de Protestantse Kerk loopt U Blitterswijk weer uit. Daarna wandelt U om de Ruine van Kasteel Blitterswijk en door de Oude Maasarm, een deelproject van Maaspark Ooijen-Wanssum. Via het Kloosterpoortje van het voormalige klooster loopt U dit park weer uit. Door de bossen van de Hooge Heide wandelt U vervolgens naar Meerlo. In Meerlo loopt U langs de Molenbeek met zicht op de Johannes de Doperkerk en het Kasteelke van Meerlo. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 93 – 11 – 13 – 17 – 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 12 – 66 – 50 – 49 - 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 11,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Wanssum van 16 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Blitterswijk. In het centrum van Blitterswijk passeert U de Sint Annaschool met de Sculptuur Saamhorigheid en de OLV Geboortekerk. Langs de Protestantse Kerk loopt U Blitterswijk weer uit. Vervolgens wandelt U een ronde om de Hoogwatergeul Wanssum, een deelproject van Maaspark Ooijen- Wanssum. U komt weer terug in Blitterswijk en loopt om de Ruine van Kasteel Blitterswijk. Daarna wandelt door de Oude Maasarm, een ander deelproject van Maaspark Ooijen-Wanssum. Via het Kloosterpoortje van het voormalige klooster loopt U dit park weer uit. Door de bossen van de Hooge Heide wandelt U vervolgens in de richting van Meerlo. Voordat U Meerlo bereikt loopt U de Holstraat in. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 93 – 11 – 13 – 17 – 01 – 02 – 26 – 58 – 32 – 02 - 03 – 07 – 08 – 12 – 93 – 94 - 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 16,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Van Wanssum Cafe Venrayseweg 2a 5861 BD Wanssum
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U kunt het best gebruik maken van GPX aangezien sommige markeringen door hoge begroeiing moeilijk zichtbaar kunnen zijn. De wandelknooppunten 94, 93, 66, 50, 49, 92 en 84 behoren tot het wandelnetwerk Horst aan de Maas en zijn rood en geel van kleur.

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venray en wandelnetwerk Horst aan de Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

56. Wandelen in

Wanssum

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Brug over ’t Broek in het centrum van Wanssum. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 14 aan het onverharde pad ter hoogte van de kruising van de Venrayseweg met de Geijsterseweg in Wanssum. Aan de Venrayseweg is een grote parkeerplaats van de sportvelden. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Meerlo. Voordat U Meerlo bereikt loopt U de Holstraat in. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
5605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Wanssum Brug Over ‘t Broek: 14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 5,1 km) 5612. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Wanssum Brug Over ‘t Broek: 14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 93 – 11 – 13 – 17 – 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 12 – 66 – 50 – 49 - 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 11,9 km) 5616. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Wanssum Brug Over ‘t Broek: 14 – 53 – 19 – 23 – 20 – 21 – 22 – 50 – 94 – 93 – 11 – 13 – 17 – 01 – 02 – 26 – 58 – 32 – 02 - 03 – 07 – 08 – 12 – 93 – 94 - 92 – 84 – 12 – 36 – 13 – 14 (lengte 16,3 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Blitterswijk. In het centrum van Blitterswijk passeert U de Sint Annaschool met de Sculptuur Saamhorigheid en de OLV Geboortekerk. Langs de Protestantse Kerk loopt U Blitterswijk weer uit. Vervolgens wandelt U een ronde om de Hoogwatergeul Wanssum, een deelproject van Maaspark Ooijen-Wanssum. U komt weer terug in Blitterswijk en loopt om de Ruine van Kasteel Blitterswijk. Daarna wandelt door de Oude Maasarm, een ander deelproject van Maaspark Ooijen-Wanssum. Via het Kloosterpoortje van het voormalige klooster loopt U dit park weer uit. Door de bossen van de Hooge Heide wandelt U vervolgens in de richting van Meerlo. Voordat U Meerlo bereikt loopt U de Holstraat in. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 14 (Let op: het wandelknooppuntnummer 14 staat bovenop de paal!) langs de Venrayseweg ter hoogte van de Geijsterseweg. U loopt over de Brug Over ’t Broek in de richting van wandelknooppunt 53. Links ligt de Jachthaven van Wanssum en rechts ontspringt de Groote Molenbeek. U wandelt Wanssum uit en passeert de Sint Michaelkapel. Door bos en veld loopt U in de richting van Blitterswijk. In het centrum van Blitterswijk passeert U de Sint Annaschool met de Sculptuur Saamhorigheid en de OLV Geboortekerk. Langs de Protestantse Kerk loopt U Blitterswijk weer uit. Daarna wandelt U om de Ruine van Kasteel Blitterswijk en door de Oude Maasarm, een deelproject van Maaspark Ooijen- Wanssum. Via het Kloosterpoortje van het voormalige klooster loopt U dit park weer uit. Door de bossen van de Hooge Heide wandelt U vervolgens naar Meerlo. In Meerlo loopt U langs de Molenbeek met zicht op de Johannes de Doperkerk en het Kasteelke van Meerlo. Ten slotte wandelt U steeds langs de Groote Molenbeek terug naar de startplaats in Wanssum. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U kunt het best gebruik maken van GPX aangezien sommige markeringen door hoge begroeiing moeilijk zichtbaar kunnen zijn. De wandelknooppunten 94, 93, 66, 50, 49, 92 en 84 behoren tot het wandelnetwerk Horst aan de Maas en zijn rood en geel van kleur.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Wanssum van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Wanssum van ongeveer 12 kilometer

Wandelroute Wanssum van ongeveer 16 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps