Made with MAGIX by Mat Maessen

11. Wandelen in Broekhuizen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Veerweg in Broekhuizen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onderaan de Veerweg bij het veer Broekhuizen - Arcen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Broekhuizen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Broekhuizen Veerweg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Broekhuizen van 5 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt de Veerweg omhoog in de richting van wandelknooppunt 06. U passeert het Brouwershuis en de Sint-Nicolaaskerk en loopt over de Genenberg Broekhuizen uit. U wandelt daarna door bos en langs bosbessenvelden om Landgoed de Kolck naar de Mariakapel Sterre der Zee. In Broekhuizenvorst passeert U de Heilige Naam Jezuskerk. Vervolgens loopt U naar de uitkijktoren bij de Hoogwatergeul Ooijen onderdeel van Maaspark Ooijen-Wanssum. Daarna wandelt U langs de Maas terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)

01 – 06 – 02 – 57 – 56 - 01 (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Broekhuizen van 11 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt langs de Maas in de richting van wandelknooppunt 89. U wandelt steeds langs de Maas tot aan het fiets- en voetgangerspontje naar Arcen. U vervolgt daarna de wandelroute langs het natuurgebied Aarsbroek. Daarna loopt U over rustige bos- en veldwegen naar de Vonkel. Bij de Vonkelsebosweg aangekomen wandelt U verder door natuurgebied het Schuitwater. Verderop loopt U over het terrein van Landgoed de Roode Vennen (beperkte openingstijden horeca). Daarna wandelt U door het Broekhuizerbroek en de Pastoorwei. Vervolgens loopt U over de Swolgenderheide en de Hiepsheide. U wandelt over de Genenberg terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U langs de Sint-Nicolaaskerk en het Brouwershuis terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
01 – 89 – 88 – 87 – 13 – 14 – 16 – 17 – 64 - 63 – 09 – 62 - 61 – 08 – 07 – 06 - 01 (lengte 11,4 km)

Wandelroute vanuit Broekhuizen van 15 kilometer

De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt langs de Maas in de richting van wandelknooppunt 89. U wandelt steeds langs de Maas tot aan het fiets- en voetgangerspontje naar Arcen. U vervolgt daarna de wandelroute langs het natuurgebied Aarsbroek. Daarna loopt U over rustige bos- en veldwegen naar de Vonkel. Bij de Vonkelsebosweg aangekomen wandelt U verder door natuurgebied het Schuitwater. Verderop loopt U over het terrein van Landgoed de Roode Vennen (beperkte openingstijden horeca). Daarna wandelt U door het Broekhuizerbroek en de Pastoorwei. Vervolgens loopt U over de Swolgenderheide en de Hiepsheide. Verderop wandelt U langs bosbessenvelden en door een stukje bos om Landgoed de Kolck naar de Mariakapel Sterre der Zee. In Broekhuizenvorst passeert U de Heilige Naam Jezuskerk. Vervolgens loopt U naar de uitkijktoren bij de Hoogwatergeul Ooijen onderdeel van Maaspark Ooijen-Wanssum. Daarna wandelt U langs de Maas terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
01 – 89 – 88 – 87 – 13 – 14 – 16 – 17 – 64 - 63 – 09 – 62 - 61 – 08 – 07 – 06 - 02 – 57 – 56 - 01 (lengte 14,9 km)
Bij hoog water van de Maas kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Het Maashotel Veerweg 11 5872 AE Broekhuizen www.maashotel.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

11. Wandelen in

Broekhuizen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Veerweg in Broekhuizen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onderaan de Veerweg bij het veer Broekhuizen - Arcen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Broekhuizen. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt de Veerweg omhoog in de richting van wandelknooppunt 06. U passeert het Brouwershuis en de Sint-Nicolaaskerk en loopt over de Genenberg Broekhuizen uit. U wandelt daarna door bos en langs bosbessenvelden om Landgoed de Kolck naar de Mariakapel Sterre der Zee. In Broekhuizenvorst passeert U de Heilige Naam Jezuskerk. Vervolgens loopt U naar de uitkijktoren bij de Hoogwatergeul Ooijen onderdeel van Maaspark Ooijen- Wanssum. Daarna wandelt U langs de Maas terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish. (55% verhard – 45% onverhard)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt langs de Maas in de richting van wandelknooppunt 89. U wandelt steeds langs de Maas tot aan het fiets- en voetgangerspontje naar Arcen. U vervolgt daarna de wandelroute langs het natuurgebied Aarsbroek. Daarna loopt U over rustige bos- en veldwegen naar de Vonkel. Bij de Vonkelsebosweg aangekomen wandelt U verder door natuurgebied het Schuitwater. Verderop loopt U over het terrein van Landgoed de Roode Vennen (beperkte openingstijden horeca). Daarna wandelt U door het Broekhuizerbroek en de Pastoorwei. Vervolgens loopt U over de Swolgenderheide en de Hiepsheide. U wandelt over de Genenberg terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U langs de Sint-Nicolaaskerk en het Brouwershuis terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
1105. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizen Veerweg: 01 – 06 – 02 – 57 – 56 - 01 (lengte 5,4 km) 1111. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizen Veerweg: 01 – 89 – 88 – 87 – 13 – 14 – 16 – 17 – 64 - 63 – 09 – 62 - 61 – 08 – 07 – 06 - 01 (lengte 11,4 km) 1115. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizen Veerweg: 01 – 89 – 88 – 87 – 13 – 14 – 16 – 17 – 64 - 63 – 09 – 62 - 61 – 08 – 07 – 06 - 02 – 57 – 56 - 01 (lengte 14,9 km)
De wandelroute start bij het wandelstartbord van Horst aan de Maas en wandelknooppunt 01 onder aan de Veerweg. U loopt langs de Maas in de richting van wandelknooppunt 89. U wandelt steeds langs de Maas tot aan het fiets- en voetgangerspontje naar Arcen. U vervolgt daarna de wandelroute langs het natuurgebied Aarsbroek. Daarna loopt U over rustige bos- en veldwegen naar de Vonkel. Bij de Vonkelsebosweg aangekomen wandelt U verder door natuurgebied het Schuitwater. Verderop loopt U over het terrein van Landgoed de Roode Vennen (beperkte openingstijden horeca). Daarna wandelt U door het Broekhuizerbroek en de Pastoorwei. Vervolgens loopt U over de Swolgenderheide en de Hiepsheide. Verderop wandelt U langs bosbessenvelden en door een stukje bos om Landgoed de Kolck naar de Mariakapel Sterre der Zee. In Broekhuizenvorst passeert U de Heilige Naam Jezuskerk. Vervolgens loopt U naar de uitkijktoren bij de Hoogwatergeul Ooijen onderdeel van Maaspark Ooijen- Wanssum. Daarna wandelt U langs de Maas terug naar Broekhuizen. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij het veer Broekhuizen-Arcen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Broekhuizen van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Broekhuizen van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Broekhuizen van ongeveer 15 kilometer